Понеделник, 17 Юни 2024 г.

Академични интелекти обсъждаха Изкуствения интелект в Силистра

На 22 май 2023 г. във Филиал Силистра на Русенския университет "Ангел Кънчев" се проведе дискусия във връзка с някои възможности, които предлага Изкуственият интелект в образователната и в научноизследователската дейност.

Старт на дискусията, в която участваха преподаватели, базови учители, студенти и ученици от професионални гимназии, даде лекцията на проф. д-р Ангел Смрикаров – ръководител на Центъра по иновативни образователни технологии към РУ "Ангел Кънчев", от 2022 г. "Доктор хонорис кауза на Русенския университет", въз основа на своя принос в "развитието на иновационните и образователните технологии в национален и световен аспект".

След изключително интересната и пълноценна дискусия всеки участник получи "Наръчник по иновативни образователни технологии".

Такива събития са от изключителна важност, тъй като събират експерти и студенти, които споделят общ интерес към изкуствения интелект. Те предоставят възможност за обмен на идеи, установяване на връзки и създаване на нови проекти в областта на изкуствения интелект.

Facebook коментари