Неделя, 11 Юни 2023 г.

Наградиха най-заслужилите учители на Силистра, всички отличени

Традиционно, в навечерието на 24-ти май - Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, под патронажа на Кмета на Община Силистра се провеждат тържествени церемонии за награждаване на педагогически специалисти и абитуриенти – отличници.

Днес в Салона на Общината се събраха над 170 директори, заместник-директори и номинирани педагогически специалисти. В присъствието на ръководители на местни и държавни структури бяха наградени 33 учители и 3 екипа от учители, постигнали високи резултати в предучилищното и училищното образование.

Приветствия към присъстващите поднесоха кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, председателят на Общински съвет д-р Мария Димитрова, областният управител инж. Николай Неделчев и г-жа Габриела Миткова – началник на Регионално управление по образование Силистра. В церемонията участваха и секретарят на Община Силистра г-н Ростислав Павлов, и зам.-кметовете г-жа Мария Недялкова, д-р Мирослав Тодоров и инж. Тихомир Борачев; зам.-председателите на ОБС г-жа Иванка Ташева и г-н Димитър Трендафилов, и г-жа Мирослава Червенкова - председател на ПК по образование и култура.

За втора поредна година номинациите бяха изготвени съобразно Правила за номиниране и присъждане на награди в системата на предучилищното и училищното образование в Община Силистра.

Експертна комисия с председател г-жа Мария Недялкова разгледа и оцени, съгласно критериите от Правилата, 99 номинации в 5 категории:

1. "Учител на годината"
2. "Млад учител на годината"
3. "Най-успешен мениджмънт на институция в системата на предучилищното и училищното образование"
4. "За цялостен принос в развитието на образователната система в община Силистра и за дългогодишна педагогическа практика"
5. "Екип на годината".

НАГРАДЕНИ УЧИТЕЛИ ПО КАТЕГОРИИ

В Категория "Учител на годината" се присъждат награди в 9 направленията:
За постижения в педагогическата практика в предучилищното образование грамота, почетен плакет, сребърна монета с герба на Община Силистра и награда получи:
Диана Великова, ст. учител в ДГ "Добруджа"

ІІ. За постижения в педагогическата практика в началния етап на основното образование
Носителят на отличието е:
Гюнел Ибрям, ст. учител в ОбУ "Св. Кл. Охридски", с. Проф. Иширково

ІІІ. За постижения в педагогическата практика в образователна област "Български език и литература" са постъпили 7 номинации.
Носител на отличието е:
Боряна Стефанова, ст. учител в ОУ "Иван Вазов"

ІV. За постижения в педагогическата практика в образователна област "Чужди езици"
По решение на Комисията в тази категория се връчват 2 награди:
1. Веселка Кръстева, ст. учител в ЕГ "Пейо Яворов"
2. Светла Пенкова, ст. учител в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Силистра

V. За постижения в педагогическата практика в образователна област "Математика, информатика и природни науки"
Отличието получи:
Детелина Косева, учител в ПГПТ "Евлогий Георгиев"

VІ. За постижения в педагогическата практика в образователна област "Обществени науки и гражданско образование"
Носител на отличието е:
Галина Димова, ст. учител в ОУ "Отец Паисий"

VІІ. За постижения в педагогическата практика в образователна област "Изкуства, бит и технологии, преприемачество и физическа култура и спорт"
Носителят на отличието е:
Димитър Златев, ст. учител в СУ "Н. Й. Вапцаров"

VІІІ. За постижения в педагогическата практика в професионалното образование
Отличието получи
инж. Димитринка Тихова, зам.-директор на ПГМТ "Вл. Комаров"

ІХ. За постижения в педагогическата практика в целодневната организация на учебния ден, вкл. възпитатели в общежитие
Отличието получава
Татяна Иванова, ст. учител в СУ "Н.Й.Вапцаров"

Х. За постижения в педагогическата практика, свързана с превантивни, диагностични, рехабилитационни, консултативни и корекционно-терапевтични дейности (ресурсни учители, педагогически съветници, психолози, логопеди и други педагогически специалисти)

Носител на отличието е:
Елка Йорданова, психолог в ОУ "Отец Паисий"

Категория "Млад учител на годината"
Отличието в предучилищното образование е за:
Йоана Петрова, учител в ДГ "Иглика"
В училищното образование носител на отличието е:
Иво Димов, учител в ЕГ "Пейо Яворов"

Категория "Екип на годината"
Отличието "Екип на годината 2023" в предучилищното образование получава:
Екипът за проектни дейности на ДГ "Нарцис" в състав: Пепа Добрева - директор и учителите Росица Христова, Гьонюл Ферад и Маринела Динкова
По предложение на Комисията отличието "Екип на годината 2023" в училищното образование получат 2 екипа:

1. Екипа на ПМГ "Св. Кл. Охридски" за организиране и провеждане на 48-мата олимпиада по биология и здравно образование в състав: Анелия Невска, Веселина Георгиева, Мария Томова, Светла Нейкова, Боян Цветков, Мария Георгиева и Татяна Христова –
2. Екипа от СУ "Н.Й.Вапцаров" за организиране и провеждане на XVI Национална олимпиада по гражданско образование в състав: Калоян Нейков, Ясенна Пецова и Жанет Любенова

Категорията "Най-успешен мениджмънт на институция в системата на предучилищното и училищното образование" включва 3 направления:

I. За най-успешен заместник-директор
Носител на отличието е г-жа Веселина Георгиева –зам. директор на ПМГ "Св. Кл. Охридски"

IІ. За най-успешен мениджмънт в детска градина

Носител на отличието е:

Стоянка Драганова – директор на ДГ "Радост", с. Йорданово

ІІІ. За най-успешен мениджмънт в училище и център за подкрепа за личностно развитие
Решението на Комисията за носител на отличието е за:
Г-жа Галя Илиева – директор на ОУ "Отец Паисий"

В Категория "За цялостен принос в развитието на образователната система в община Силистра и за дългогодишна педагогическа практика По решение на Експертната комисия всички номинирани учители в тази категория получават грамота, почетен плакет, сребърна монета с герба на община Силистра и награда

1. Галина Костадинова, ст. учител в ДГ "Иглика"
2. Тодорка Маринова, ст. учител в ДГ "Мир", с. Айдемир
3. Станка Йовчева, ст. учител в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Калипетрово
4. Маргарита Савова, ст. учител в ОУ "Ив.Вазов"
5. Росица Димитрова, ст. учител в ОУ "Отец Паисий"
6. Нели Георгиева, ст. учител в ЕГ "Пейо Яворов"
7. Гинка Николова, ст. учител в ПМГ "Св. Кл. Охридски"
8. Маргарита Александрова, главен учител в ПМГ "Св. Кл. Охридски"
9. Кина Маринова, ст. учител в СпУ "Дръстър"
10. Анелия Николова, ст. учител в ПГСУАУ "Атанас Буров"
11. инж. Георги Стоянов, ст. учител в ПГМТ "Вл. Комаров"
12. Тодор Сивев, ст. учител в ПГПТ "Евлогий Георгиев"
13. Доню Димитров, учител в ПГС "Пеньо Пенев"
14. Слави Неделчев, ст. учител в ПЗГ "Добруджа"
15. Иваничка Петрова, ст. учител в ПМГ "Св. Кл. Охридски"
16. Веселина Никова, директор на ДГ "Мир", с. Айдемир
17. Румяна Дженкова, директор на ДГ "Ян Бибиян", гр. Силистра

Facebook коментари