Вторник, 05 Декември 2023 г.

При огромен интерес се проведе традиционната трудова борса в Силистра

На 18.05.2023 г., в Дирекцията "Бюро по труда" гр. Силистра, се проведе "Трудова борса" за 16-та поредна година. Това събитие е част от традицията и стремежа на Агенцията по заетостта да създаде възможности за среща между търсещите работа лица и работодателите, отговаряйки на техните интереси. Целта на събитието бе да мотивира търсещите работа лица да бъдат активни на пазара на труда чрез лично срещане с представители на различни икономически сектори в региона.

Директорът на Дирекция "Бюро по труда" Силистра, г-жа Милена Перчемлиева, официално откри Трудовата борса и приветства всички участници, с пожелание да реализират своите очаквания и намерения. Като гост и представител на социалния партньор, г-н Мирослав Тодоров, заместник кмет на Община Силистра, поздрави участващите работодатели и регистрирани търсещи работа лица, изразявайки надежда, че тази среща ще бъде ползотворна за всички страни.

Г-жа Перчемлиева представи лично 15-те работодатели от частния и публичния сектор: "Камъшит 98" АД, "Дунав" АД, "Бар 7" ЕООД, "Силома" АД, "Соларис" ЕООД, "Силмет" ЕООД, "Рест Инвест" ЕООД, "Мега-Любо" ЕООД, "Пътно поддържане" ООД, "ЕМИ" АД, ЗК "Нива-93", "Дидо-2004" ЕООД, Русенски университет "Ангел Кънчев" - филиал Силистра и Военно окръжие II степен Силистра.

На търсещите работа лица бе предоставен списък с присъстващите работодатели и обявените от тях 27 свободни работни места. В събитието се включиха общо 207 търсещи работа лица.

Facebook коментари