Петък, 23 Февруари 2024 г.

Вместо да ремонтират улици в Дулово ще купуват верижен трактор

В последното заседание на Общинския съвет в Дулово бе прието решение, което повдига много въпросителни относно финансовото управление и приоритетите на местните власти.

Разочароващо е, че общината е решила да изразходва значителна част от целевата субсидия за капиталови разходи за закупуването на верижен трактор на стойност 308 800 лева, вместо да я инвестира в неотложните ремонти на уличната инфраструктура.

Със сумата от 1 735 800 лева, предоставена от държавата, Община Дулово е имала възможността да направи съществени подобрения в инфраструктурата на града и селата.

Но вместо да насочи финансирането към ремонтите на улици, са предвидени минимални средства за ремонт на 15 улици в 11 населени места от общо 28 в общината:

1. Ремонт на ул. "Първи май" гр.Дулово - 66 000 лв.
2. Ремонт на ул."Шеста" с.Руйно - 36 000 лв.
3. Ремонт на ул. "Пета" с.Овен-частта между ул."Първа" и ул."Трета" - 27 000 лв.
4. Ремонт на ул."Седма" с.Овен-частта между ул."Шеста" и ул. "Пета" - 46 000 лв.
5. Ремонт на ул. "Хр.Ботев" с. Вокил - 21 000 лв.
6. Ремонт на ул. "Искър" с. Вокил - 26 000 лв.
7. Ремонт на ул. "Вит" с. Паисиево - 17 000 лв.
8. Ремонт на ул. "Десета" с.Яребица - 72 000 лв.
9. Ремонт на ул."Шеста" с.П. Таслаково - 15 000 лв.
10. Ремонт на ул."Девета"с.Колобър - 57 000 лв.
11. Ремонт на ул."Шеста"с.Колобър - 15 000 лв.
12. Ремонт на ул."Единадесета"с.Колобър - 36 000 лв.
13. Ремонт на ул."Кирил и Методий"с.Чернолик - 265 000 лв.
14. Ремонт на ул."Шеснадесета"с.Поройно - 8 000 лв.
15. Ремонт на ул."Втора"с.Водно - 42 000 лв.

Вместо да инвестират в подобряването на състоянието на пътищата, общинските органи се ориентират към придобиване на скъп верижен трактор.

Ремонтът на улиците е от първостепенна важност за местната общност. Недостатъчната поддръжка и лошото състояние на пътищата създават пречки за движението на гражданите и представляват риск за техния живот и имуществото им.

Вместо да инвестира в това, Община Дулово решава да закупи верижен трактор, който, въпреки своята полезност, не е от жизненоважно значение за местната общност.

120 000 лева за предвидени за изграждане на ограда на градския парк в Дулово.

Останалите средства ще бъдат инвестирани в изграждане на сградно канализационно на МБАЛ Дулово за 350 000 лева, рехабилитация на отоплителна инсталация в ОУ с.Правда за 100 000 лева и доставка на на 2 бр. контейнери за автоспирка в с.Боил и склад в с.Овен за 18 000 лева.

Facebook коментари