Събота, 02 Декември 2023 г.

Средната заплата в София е двойна на тази в Силистра

Средната заплата в София надхвърли два пъти тази в градове като Силистра, показват данните на Националния статистически институт за първите три месеца на тази година.

Средното възнаграждение в столицата вече е 2603 лева и е със 720 лева над средното за страната, което стига 1882 лева. Спрямо предходното тримесечие средната заплата се е повишила символично с едва 3 лева.

Тази заплата обаче не се достига в нито една друга област. Във втората по заплати – София-област, средното възнаграждение е 1737 лева и то се дължи основно на факта, че голяма част от живеещите там на практика работят в столицата. В Стара Загора средната заплата е 1726 лева в края на март, а във Варна – 1703 лева. В две области тя е съответно 1650 и 1606 лева – Враца и Пловдив, а в останалите пада под 1500 лева.

Най-малко пари на месец получават работещите във Видин – 1238 лева, Благоевград и Хасково – съответно 1239 лева и 1244 лева. Следва Силистра с 1256 лв. Спрямо края на 2022 г. в Хасково и Видин средната заплата дори е намаляла, показват данните на НСИ.

Под 1400 лева са заплатите в 6 области – Ловеч, Велико Търново, Сливен, Кърджали, Добрич и Монтана, а в други 6 те са дори под 1300 лева, където е Силистра.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2023 г. са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 4578 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 2972 лева; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2847 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности :"Хотелиерство и ресторантьорство" - 1 098 лева; "Селско, горско и рибно стопанство" - 1365 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 16,5%, а в частния - със 17,5%.

Facebook коментари