Неделя, 25 Февруари 2024 г.

Цените на "Гражданска отговорност" ще останат на нивото, на което са в момента, или ще нарастват плавно в близко бъдеще

Цените на застраховката "Гражданска отговорност" ще останат на нивото, на което са в момента, или ще нарастват плавно в близко бъдеще. Това каза в интервю за БТА председателят на Управителния съвет (УС) на Асоциацията на българските застрахователи Константин Велев. По думите му каква ще е промяната, ще покаже пазарът, който се движи от законите на конкуренцията.

Има изострена конкуренция на пазара, която дори беше довела в някаква степен до не съвсем логично понижение на цените. Постепенно тенденцията се обърна, защото обезщетенията оказват въздействие и след като те се повишават, няма как трайно цените да се движат в посока намаляване или пък да стоят ниски, посочи той. Константин Велев подчерта, че за почти целия период на пандемията, а и през миналата година те са били по-скоро надолу, като за момента все още не са достигнали като средна премия нивата отпреди 2019 г.

Инфлацията е сред факторите, които пряко влияят върху застрахователните обезщетения. Ръстът на цените на автомобилите, резервните части, труда в автосервизите и т.н. се отразява и в посока на повишаване на обезщетенията както по "Гражданска отговорност", когато говорим за щети на моторни превозни средства, така и по "Каско", каза още той. По думите му повишението на обезщетенията и при двете застраховки е от порядъка на 5-6 на сто, но е в посока нагоре и едва ли в близко бъдеще, в рамките на година-две, можем да очакваме понижение на тези цени. По-бавно е повишаването на обезщетенията за неимуществени вреди, което няма пряка инфлационна зависимост.

Константин Велев отбеляза, че застрахователният пазар през последните години се развива изцяло във възходяща линия, което е удовлетворение за Асоциацията на българските застрахователи. Тази вечер на официална церемония в София от бранша ще отличат най-добрите си колеги в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор за 2023 г.

За миналата година по предварителни данни на Комисията за финансов надзор застрахователният пазар отбелязва ръст в повечето бизнес линии. Изключение е застраховката "Гражданска отговорност", която се движи около нивата от 2021 година. По имуществените застраховки ръстът е около 13-14 процента, по "Каско" - около 15 процента, което действително е добър сигнал, каза Велев.

Следва пълният текст на интервюто:

- Какво е състоянието на застрахователния пазар у нас с днешна дата?

- Застрахователният пазар през последните години се развива изцяло във възходяща линия и това е удовлетворение за нас. Ковид пандемията, както и насложилата се от миналата година война в Украйна, имаха своите ефекти, но не го засегнаха сериозно като обем и възможности да реализира ръст ежегодно.

За миналата година по предварителните данни на Комисията за финансов надзор пазарът също се развива възходящо в повечето бизнес линии. Изключение е застраховката "Гражданска отговорност", която се движи около нивата от 2021 година. По имуществените застраховки ръстът е около 13-14 процента, по "Каско" - около 15 процента, което действително е добър сигнал.

- На какво го отдавате? Повишава ли се застрахователната култура на българина?

- През годините много се говори за това, аз мисля, че има различни фактори, които влияят върху мотивацията на клиентите да сключват застраховки. В много голяма част от случаите не става въпрос само за култура в смисъл на разбиране на необходимостта от застраховане, а и за обективна възможност. Сред тези фактори е стандартът на живот, който за съжаление за България продължава да е един от най-ниските в Европейския съюз. В последните години на кризи бяха засегнати много сектори на икономиката, което се отрази на заплатите на хората и на работните им места. Това също има отношение към сключването на застраховките.

Факт е, че застрахователният пазар се развива възходящо, както стана дума. Увеличават се основно застраховките на имущество на по-големи обекти, като те обикновено се сключват от юридически лица или от държавни предприятия.

По отношение на "Каско" не можем да кажем, че има някакво сериозно повишение на автомобилния парк, но имаше въздействие на други фактори, които повлияха положително на премийния приход. Пандемията се отрази на автомобилния пазар като липса на нови автомобили и забавено обновяване на парка, което повиши цените на употребяваните превозни средства, съответно се увеличиха застрахователните им стойности по полиците. Тоест има по-скоро ръст в премиите, отколкото в сключените договори, но държа да подчертая, че те също се увеличават. Това е пример за влияние на обективни икономически процеси.

- В тази връзка и коментар на факторите, които влияят на пазара, високата инфлация в последните месеци ще доведе ли до повишаване на цените на "Гражданската отговорност", а и на други застраховки?

- Инфлацията е сред факторите, които пряко влияят върху застрахователните обезщетения. Ръстът на цените на автомобилите, резервните части, труда в автосервизите и т.н. се отразява и в посока на повишаване на обезщетенията както по "Гражданска отговорност", когато говорим за щети на моторни превозни средства, така и по "Каско".

Повишението на обезщетенията и при двете застраховки е от порядъка на 5-6 на сто, но е в посока нагоре и едва ли в близко бъдеще, в рамките на година-две, можем да очакваме понижение на тези цени.

По-бавно е повишаването на обезщетенията за неимуществени вреди. То няма пряка инфлационна зависимост, основно зависи от съдебната практика, но и там тенденцията е възходяща, макар и по-бавна. Реално факторите, които влияят върху повишаването на застрахователните обезщетения, са налице, те няма да отслабнат в близко бъдеще.

Логиката подсказва, че цените на застраховка "Гражданска отговорност", ако не се повишават, няма причини да са по-ниски. Има изострена конкуренция на пазара, която дори беше довела в някаква степен до не съвсем логично понижение на цените. Постепенно тенденцията се обърна, защото обезщетенията оказват въздействие и след като те се повишават, няма как трайно цените да се движат в посока намаляване или пък да стоят ниски.

По-скоро цените по застраховка "Гражданска отговорност" ще са на това ниво, на което са в момента, или ще нарастват плавно в близко бъдеще. С колко, пазарът ще покаже, защото той се движи от законите на конкуренцията. Трябва да подчертаем, че въпреки лекото повишение на цените по застраховка "Гражданска отговорност" в последните месеци, за почти целия период на пандемията, а и през миналата година те бяха по-скоро надолу. За момента все още не са достигнали като средна премия нивата отпреди пандемията, тоест 2019 г., така че в никакъв случай не говорим за някакви сериозни повишения.

- Наскоро Институтът за пазарна икономика (ИПИ) представи доклад за застрахователния пазар у нас, като стана ясно, че той е изключително доминиран от автомобилното застраховане. Ще се промени ли това в някакъв момент занапред?

- Да, заедно с Института за пазарна икономика представихме първия по-сериозен доклад - анализ за икономическия отпечатък и предизвикателствата пред развитието на българския застрахователен пазар. В Асоциацията на българските застрахователи мислим по тази тема в последните години, защото липсата на подобно изследване, което да показва мястото на застраховането в българската икономика, все по-ясно се открояваше, особено когато се обсъждаха различни законодателни или регулаторни мерки.

Искахме да възложим такова изследване на достатъчно авторитетна професионална организация, която ще го направи обективно, независимо от нас, защото, познавайки до болка проблемите, в някаква степен и реагираме субективно. Институтът направи изключително професионален анализ и общо взето ни показва пазара както изглежда отвън.

Застраховките "Каско" и "Гражданска отговорност" общо представляват около 70 на сто от пазара. Този процент варира през годините между 68 и 72 на сто. Това е може би една от историческите характеристики на нашия пазар. Основното, което хората застраховат, е колата, едва след това имуществото, живота и така нататък. И това като тенденция през годините изцяло се следва, запазило се е почти непроменимо.

- Добре или зле е това? Каква е ситуацията в Европа?

- На пазарите в Западна Европа доминация на автомобилното застраховане въобще не е съществува, водещо е животозастраховането и свързаните с него рискове. След това се нарежда имущественото застраховане, като в него включвам както автомобилите, така и дома. Ако погледнем източноевропейските пазари, на някои от тях ще забележим също преобладаващ дял на автомобилното застраховане, но не в обемите, в които е в България, на практика две трети от нашия пазар. Дали е добре, или зле, зависи от гледната точка, защото е важно и другите рискове да бъдат покрити. На практика гражданите, като не покриват тези рискове, са изложени на последиците от тях.

- Получава се така, че за тях се сещаме основно, след като те настъпят?

- Да, ако погледнем миналото, се сещаме веднага за наводненията в Карловско например. Оказа се, че там застрахованите домове бяха изключително малко. А да не говорим за застраховките, свързани с живот и здраве, което е изключително важно. Доминирането на автомобилното застраховане не е добре, но не заради пазара сам по себе си, а преди всичко заради хората, защото те остават изложени на сериозни рискове за тяхното здраве и за тяхното домакинство въобще.

Важно е тези рискове да бъдат адресирани по някакъв начин, а това от своя страна ще доведе и до различни пропорции на пазара. Българинът все пак отделя средства за застраховане, което е за уважение, предвид факта, че за преобладаващата част от домакинствата това не е толкова лесно. Нашето желание е да се развиват и другите застрахователни бизнес линии, да обърнем повече внимание и на другите рискове, на които сме изложени като общество и хора, както и бизнесът.

- А как стои въпросът със застраховането на бизнеса, за какво отделят средства фирмите, освен за автомобилния парк, с който разполагат?

- За бизнеса е важно да застрахова основните рискове, на които е изложен, защото ако нещо се случи и няма застраховка, този бизнес може и да фалира. Така че бизнесът като цяло сключва застраховки, разбира се, основно на дълготрайните материални активи, с които работи, автомобилният парк е част от тях. Фирмите сключват и застраховки на отговорности, особено когато става дума за задължителни застраховки като злополука. Тоест бизнесът се отнася отговорно към дейността си, по-скоро има друг тип проблеми, които бяха изтъкнати и в доклада на Института за пазарна икономика.

Въпреки че всички държавни и общински предприятия са задължени да сключват застраховки на тяхното имуществото, някои не го правят, същото касае държавните и общинските учреждения. Някои не го правят поради липса на бюджет или го правят на стойности, които са балансови, а те са вече доста обезценени в сравнение с цените, на които може да се възстанови това имущество. Тоест тук проблемите са от малко по-различен характер, отколкото са при физическите лица, където просто някои застраховки не се сключват.

Факт е, че например някои активи на държавни учреждения, на общини, които са по-стари, в момента стоят с нулеви или много ниски стойности в баланса. Това, че застрахователят ще плати тази ниска стойност, няма да позволи възстановяване на актива, тоест изпълнена е буквата, но не и духът на този ангажимент.

- Какво може да направи Асоциацията, за да адресира набелязаните проблеми и предизвикателства в доклада? Към какво ще се стремите като цели в бъдеще?

- От Асоциацията непрекъснато работим върху тези проблеми, на които докладът придаде систематизиран вид. Постоянно работим за повишаване информираността на хората за ползването на застрахователните продукти, обясняваме техния смисъл, защо е необходимо да се сключват, най-важните параметри на застраховките. Направихме през миналата година много сериозна кампания с фокус животозастраховането и здравното застраховане точно в посока на повишаване на информираността. В момента тече кампанията, свързана с имущественото застраховане, с акцент върху домашното имущество. Провеждаме информационни кампании, включително и през социалните медии, като се стремим да достигнем до повече хора и да представим по разбираем начин сложната материя, което е важно и необходимо за тях, защото ги предпазва от основни рискове, с които могат да се сблъскат.

Съвместно с държавните органи работим и по отношение на всякакви изменения в нормативната уредба. Стремим се да бъдем активни, така че да се чува нашият глас.

Ще дам пример с годините на пандемията, които наложиха дигиталните услуги. Това изключително много промени нашия бизнес, защото за кратко време трябваше да отговорим на нуждата на нашите клиенти да ползват услугите ни дистанционно. Пандемията отмина, но клиентите свикнаха, че могат да сключат застраховка, да платят вноска или да заявят щета от домашния си компютър или от мобилното си устройство. Пандемията промени не просто начина, по който ние правим бизнес, а нагласите на нашите клиенти и сега тази промяна трябва да се отрази в законодателната уредба.

- Предстои да бъдат връчени годишните награди в застраховането, колко силна е конкуренцията в сектора?

- Конкуренцията е много силна и винаги е била такава. Искам да подчертая, че тя не е само по отношение на цените, както е основно в бизнес линията на "Гражданската отговорност" - при нея действително застрахователите няма по какво друго да се отличат заради факта, че застраховката е задължителна и нейните параметри са нормативно регламентирани.

При другите продуктови линии конкуренцията е изключително сериозна, не толкова като цени, колкото като качество на услугата, покрития, възможности, които се дават на клиентите, практика на застрахователите при регистрация на щета и изплащане на обезщетение. Така конкуренцията действително се превръща в основен двигател и мотиватор на компаниите непрекъснато да подобряват качеството на услугите и клиентската удовлетвореност. Независимо кой застраховател ще бъде отличен на годишните награди, в крайна сметка печели най-вече клиентът.

Facebook коментари