Сряда, 17 Април 2024 г.

Правят първа копка на проект за енергийна ефективност за 1.5 милиона лв. в Тутракан

Hа 18.05.2023г. от 10.30 ч. ще се проведе официална церемония "Първа копка" във връзка с ефективния старт на проект "Енергийна ефективност в сградата на Областна дирекция по безопасност на храните и многофамилни жилищни сгради в гр.Тутракан".

Церемонията ще се състои пред сградата на Областна дирекция по безопасност на храните в град Тутракан на ул. "Силистра" 50.

На 18.05.2023 г. от 11.30 ч. в сградата на Общински съвет Тутракан ще се проведе пресконференция за представяне на проект "Енергийна ефективност в сградата на Областна дирекция по безопасност на храните и многофамилни жилищни сгради в гр. Тутракан.

Бенефициентът Община Тутракан подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003-0039-C01 за този проект на 23.09.2022r. Продължителността на проекта e 16 месеца и в него са включени сградата на Областна дирекция по безопасност на храните и три многофамилни жилищни сгради в гр.Тутракан - бл. "Зора", бл. "Нарцис" и бл. "Русалка".

Целта на проекта да се повиши енергийната ефективност, както и да се подобри техническото състояние и средата на живот в една административна сграда и три многофамилни жилищни блока в гр. Тутракан чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност. Стойността на проекта е 1 453 413,95лв, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ.

Средствата за безвъзмездна финансова помощ се осигуряват в процентно съотношение съответно 85:15%, както следва: 1 235 401,86 лв. съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 218 012,09лв. национално съфинансиране.

Целта на пресконференцията е да се запознае местната общественост с проекта, който Община Тутракан изпълнява. Ще бъдат представени целите, предвидените дейности и очакваните резултати на проекта. Ще бъде дадена информация за програмата, по която Община Тутракан получила финансиране.

Facebook коментари