Сряда, 14 Април 2021 г.

Виртуален пазар за търговия на едро със селскостопанска продукция искат да създадат български и румънски производители

Виртуален пазар за търговия на едро със селскостопанска продукция е една от перспективите след завършването на осъществявания от румънската община Валу луи Трайан и от Кайнарджанската община проект за изграждане на агробизнеспазар и трансграничен бизнесцентър в румънската община.
Това бе съобщено на състоялата се днес пресконференция с представители на двете общини.
Общата стойност на проекта, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния 2007-2013 година, е 1 398 225 евро.
В двете общини основен отрасъл е селскостопанското производство и с изграждането на пазара и бизнесцентъра ще се създадат нови възможности за развитието на селскостопанския сектор. Увеличават се и възможностите за експорт на селскостопанска продукция от румънското пристанище "Констанца".
От съществено значение е осигуряването на актуална информация за контакти чрез бизнесцентъра и маркетинг-проучвания чрез селскостопански изложения всяка година. Ще бъдат привличани и земеделски производители от други райони на двете страни.
Смята се, че в дългосрочен план не само ще се стимулира сътрудничество, но и ще се създадат условия за специализация на селскостопанската дейност в районите на Кайнарджа и Валу луи Трайан.

Facebook коментари