Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

За последните 10 години в делтата на Дунав са се появили 11 нови диви острови

Администрацията на румънския биосферен резерват на делтата на Дунав е инвентаризирала 11 диви острова, появили се на реката, с обща площ от около 220 хектара, които могат да бъдат "спасяващи делтата" , според някои екотуристически оператори, съобщава Аджирпрес.

Според представителя на компанията, извършила инвентаризацията на островите, Александру Йонеску, най-големият от 11-те острова е с площ от 60 хектара, като всички острови са по-стари от 10 години и имат минимална площ от ​пет хектара.

"В района на Дунав има фантастична динамика. Има острови, които се появяват за една нощ, които след две-три години вече имат малки гори и най-важното стават магнит за много видове птици и бозайници, много от които застрашени от изчезване. видове в Европа", каза пред пресата управителят на резервата Малин Мушетеску, който откри семинара "Дивите дунавски острови" във вторник.

Общият брой на островите, инвентаризирани в резервата в рамките на проекта "DanubeParksConnected", в който участва организираният във вторник семинар, е 33, но само 11 от тях отговарят на критериите, установени на европейско ниво, за да бъдат обявени за диви острови.

Повечето от тях, а именно шест, се намират на ръкава на река Сфънту Георге и само един от тях се намира на ръкава на реката Чилия, границата на Румъния с Украйна.

"По-голямата част от важните острови в ръкава Chilia са от украинската страна, но мисля, че това е вторичен проблем на Делтата. Трябва да се съсредоточим върху по-доброто цялостно управление в резервата и много по-добро сътрудничество с местното население. Очаквам да бъдем напълно отворени, за да разберем, че в тази област, на делтата, местните интереси са същите като тези на резервата", каза губернаторът Мушетеску пред Аджирпрес.

Според него феноменът на образуване на острови в делтата е по-значим напоследък, факт, доказан и от засилващия се процес на затлачване.

"Това е по-сериозно явление. Смятам, че имаме невероятно и необяснимо по-голямо количество нанос от миналото. Има режим на тревога за запушване на канали и водостоци", каза още управителят на резервата.

Биологът от природния парк Balta Mică a Brăilei, Анка Андрей, спомена, че феноменът на запушване също е предизвикателство за защитената зона, която наброява седем острова с размери от 300 хектара до 11 000 хектара, обяснявайки ситуацията с работата по преграждането на язовира, извършена през Румъния през 60-те години.

"През 60-те години на миналия век река Дунав беше преградена. Искаше се да се създадат големи земеделски площи и тогава беше създаден Големият остров Браила, който сега е най-големият земеделски холдинг в Югоизточна Европа, който има около 60 000 хектара. целият обем вода и седименти, които циркулираха върху 100 000 хектара, бяха намалени до площ от 24 000 ха, тази на сегашния парк.Това води до ускорен режим на отлагане на тези седименти.В допълнение, блокирането на някои потоци, естествени канали, които свързваха Дунав и езерата на островите, така че хората да могат да вземат колкото се може повече риба от езерата, доведоха до ускоряване на запушването", каза Анка Андрей, която участва в семинара, организиран от резервата.

Островите, които се появяват на река Дунав в резултат на хидроложките процеси на ерозия, затлачване, големи колебания в потоците и нивата, според еколозите са места за убежище за видове птици, застрашени на европейско ниво и възраждане на природата. Те могат да представляват туристическа атракция, но някои оператори отказват да разгледат тази възможност поради екологични причини.

"Занимавам се с екотуризъм, но не бих тръгнал да правя екотуризъм в такъв район. Нормално е да оставим фауната да се развива. Знаем какво се случва, когато влязат туристите. Поне тези зони да останат за птици, за риби. Трябва за АРБДР да предприеме по-драстични мерки, защото тези райони могат да бъдат спасението на Делтата, оттам тръгват малките риби, там се размножават птиците и след това ги виждаме в останалата част на Делтата", каза директорът на туристическа фирма , Илиуца Гоеан.

По време на симпозиума "Дивите дунавски острови" представители на Световния фонд за природата (WWF), на Румънското орнитологично дружество представиха резултатите от някои проекти, които имаха за обект на изследване дунавските острови и опазването на видовете диви птици,

Също така професор Юлиана Георге от Екологичния университет в Букурещ представи особеностите на растителността на дунавските острови. "Известно е, че делтата на Дунав има най-голямата компактна площ от тръстика и папур в света, но като любопитство отбелязвам факта, че тези два вида не преобладават в растителността на изследваните острови", уточни Юлиана Георге .

Danubeparks е инициатива, стартирала през 2007 г. в Тулча, за реализиране на обща стратегия за управление на защитени територии и създаване на обща идентичност за тях.

Тази инициатива се превърна в мрежа от защитени територии, която в момента включва 17 парка и резервати в девет крайречни държави. През 2014 г. членовете на тази мрежа създадоха едноименна асоциация, която на следващата година спечели наградата Натура 2000 на ЕС и понастоящем е призната за емблема на опазването на природата в Дунавския регион.

През изминалата финансова година асоциацията осъществи два проекта, насочени към подобряване на речната морфология, управление на заливни равнини и мрежи от местообитания, опазване на основните дунавски видове (белоопашат орел и есетра), мониторинг и извършване на дейности в мрежата на ЕС Натура 2000 защитени територии, както и екотуризъм.

Проектът "DanubeParksConnected – мрежа от защитени територии на река Дунав, коридор за местообитания на река Дунав" има за цел да създаде мост от защитени територии по река Дунав, за да противодейства на фрагментацията на ландшафта и местообитанията и да укрепи река Дунав като ключов екологичен коридор. В него се наблюдават естествените дунавски острови, миграционните пътища на дунавските птици, дунавските пасища и ливадни гори с цел разработване на стратегии.

Според еколозите, по дължината на приблизително 2800 километра Дунав има 912 острова с обща площ от почти 138 000 хектара. От тях 147 острова са диви.

Facebook коментари