Неделя, 11 Юни 2023 г.

Дебитът на река Дунав ще нарастне през следващата седмица

През последната седмица нивото на река Дунав при Силистра е спаднало от 453 см до 381 см, но до края на месеца се очаква този тренд да тръгне в обратна посока.

Дебитът на река Дунав на входа на страната ще нарасне до стойност от 7700 кубически метра в секунда (mc/s), в последните дни на следващата седмица, надхвърляйки средната многогодишна стойност от май на 7250 mc/s, според публикуваната прогноза на Националния институт по хидрология и управление на водите (НИХУВ) на Румъния, валидна до 20 май 2023 г., съобщава Аджерпрес.

"Потокът на входа на страната ще бъде стационарен при стойност от 6400 mc/s през първите два дни от интервала, след което ще се увеличи до стойността от 7700 mc/s, като е под многократната средногодишно през май (7 250 mc/s), с изключение на последните три дни от интервала.

Надолу по течението на Железни врата потоците в първата част на интервала ще нарастват в сектора Груя - Гюргево и намаляват в Секторът Олтения – Тулча, а през втората част от прогнозния интервал ще се увеличава в сектора Груя – Ваду Ой и относително стационарен в сектора Браила - Тулча", се казва в прогнозата на НИХУВ.

За месец май е оценен максимален отток на река Дунав на входа на страната от 8500 mc/s, по-висок от многогодишната средна стойност от 7250 mc/s и минимален от 6000 mc/s.

Също така седмичната прогноза (14 - 20 май 2023 г.), издадена за реките в Румъния, показва, че средните дневни оттоци ще бъдат относително стационарни.

"В първата част на прогнозния интервал са възможни значителни повишения на нивата и оттоците на някои малки реки в западната половина на страната, особено тези в хълмисто-планинските райони, след което до края на интервала – на р. и други реки от южната и източната част на страната, в резултат на валежите, под формата на дъждове, прогноза и разпространение", смятат хидролозите.

Facebook коментари