Вторник, 05 Декември 2023 г.

На празника си силистренската библиотека получи ценно дарение

На 11 май – професионалния празник на библиотечно-информационните специалисти, Регионална библиотека "Партений Павлович" получи ценно дарение от УниБИТ – над 30 нови заглавия, с които ще попълни своите колекции.

Изданията са посветени на разнообразни и актуални теми – културното наследство в съвременната информационна среда, проблеми на обществената комуникация, България и нейното място в културното многообразие на Европа и др.

Сборниците с доклади, тематичните библиографски справочници, монографиите са издания на УНИБИТ. Дарението беше връчено от гл.асистент д-р Деница Димитрова от Университета по библиотекознание и информационни технологии – гр. София.

Facebook коментари