Събота, 15 Юни 2024 г.

Явор Гечев: Другата седмица ще пуснем конкурс за директор на ОД "Земеделие" в Силистра и там наистина да има читав директор

Поемам ангажимента, че след кампанията, другата седмица ще пуснем конкурс за директор на Областна дирекция "Земеделие" (ОДЗ) – Силистра. Това обяви служебният агроминистър Явор Гечев от парламентарната трибуна в отговор на депутатски въпрос от страна на Маргарита Генчева от "Възраждане", свързан с проверките на нарушенията от страна на дирекцията през последните години.

По думите му министерството е предприело кризисни мерки, за да може административно да довърши изпълнението на земеделския сезон в областта, след като през 2022 г. заради констатирани нарушения всички търгове бяха спрени.

Мащабна проверка за нарушения в аренди на земи в област Силистра

"Ще разширя малко въпроса, защото Вашият въпрос на практика е свързан само с едната проверка, последваща на практика имаше и втора.
По отношение на проверката, която конкретно сте питали. През 2022 г. в изпълнение на заповед на министъра на земеделието от Инспектората е извършена тематична проверка в Областна дирекция "Земеделие" – Силистра, във връзка с постъпила жалба от бившия директор на Областна дирекция "Земеделие" – Силистра, съдържаща твърдения за допуснати нарушения при проведен търг за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Силистра за стопанската 2021-2022 година, за определени землища.

Проверката е продължила и след встъпването ми в длъжност като служебен министър на земеделието. За резултатите от нея, комисията от Инспектората е изготвила подробен доклад до мен, с констатации за установени нарушения, както следва:
Установено е несъответствие в изпратената информация до общинските служби по земеделие и тази, публикувана на интернет страницата на Областна дирекция "Земеделие" – Силистра, по отношение на свободните земи от Държавния поземлен фонд, обект на търга;
Допуснати са пропуски от страна на тръжната комисия във връзка с извършването на служебни проверки, удостоверяващи правото на участие на кандидати в търга. Допуснат е до участие в търга кандидат, който заедно със свързани лица обработва повече от 10 000 дка земеделска земя, което е недопустимо по Закон, и с него впоследствие е сключен договор за аренда. Не са налични декларации от членовете на тръжната комисия за липса на свързаност по смисъла на Търговския закон с участници в търга.

На Инспектората не са представени протоколите от проведения търг, като от директора на Областна дирекция "Земеделие" – Силистра е посочено, че същите не са налични в дирекцията;

Във връзка с изпълнение на сключени в резултат на проведения търг два договора за аренда е установено, че при един от тях има забавено изплащане на арендна вноска с почти 6 месеца и не е начислена неустойка. При другия договор за аренда е допуснато да се представят записи на заповеди без всички необходими реквизити съгласно Търговския закон;

Установено е, че бившият директор на Областна дирекция "Земеделие" – Силистра, в нарушение на разпоредбите на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за прилагането му, без да е изразено съгласие от страна на министъра на земеделието и храните и без да е проведен търг, е сключил през 2016 г. два договора за аренда.

При проверката са констатирани нарушения от страна на служител в общинска служба по земеделие при регистрирането на заявления за участие в споразумения за създаване на масиви за ползване за четири стопански години, които по-късно са послужили на практика за правни основания и участие в доброволните споразумения.

Установен е случай, при който в периода от 2018 г. до 2022 г. земеделски стопанин е представял за регистриране в Общинската служба по земеделие пет договора за наем на имот от държавния поземлен фонд, които договори не са сключвани с директора на Областна дирекция "Земеделие". Въз основа на това същият е участвал в споразумения за създаване на масиви за ползване и е бил подпомаган от Държавен фонд "Земеделие" по схеми и мерки за директни плащания.

Явор Гечев: Търговете за ниви в Силистренско са дадени на Прокуратурата

Докладът от проверката на Инспектората е одобрен от мен, като предвид констатираните нарушения – копие от него, е изпратено на Районна прокуратура – град Силистра, Държавен фонд "Земеделие", дирекция "Правни дейности и законодателство на Европейския съюз", дирекция "Поземлени отношения и комасация" в Министерството на земеделието и на Областна дирекция "Земеделие" – Силистра.

Сагата след този доклад в областната служба "Земеделие" продължи. След обстойна проверка и на следващия сезон, защото бяха налице на практика компрометиране на сключването на споразумения, което щеше да остави цялата област в Силистра, във всичките землища, в реални граници – знаете какво означава това. Бяха констатирани при последващия търг, за следващата година цялостни нарушения и се наложи да прекратим всички търгове – и в следващия период от време.
Проверката беше извършена не само от Инспектората, а и от редица други структури, включително и такива, които довършиха на практика работата. В настоящия момент само в едно землище още не са сключени доброволни споразумения, иначе щеше да има ощетяване на държавата с над 600 хил. лв. по сметки на Министерството на земеделието.

Първо, този доклад аз лично съм го пратил в прокуратурата. Аз самия съм го пратил в прокуратурата, за да може да се констатират дадените неща и ако има закононарушения, те да бъдат реализирани като такива.

Това, което съм се заангажирал е, че след кампанията, сега вече му дойде времето, ето пред Вас приемам ангажимента, другата седмица да пуснем конкурс за областен директор в Силистра, който Вие ще имате възможността да следите как ще протече.

На практика имахме кризисни мерки, за да довършим нещата като сезон иначе щеше да стане голяма беля в Силистра. Вече сме на фаза – да, на която можем да обявим търг и той да е прозрачен, и наистина да има читав директор, защото повярвайте ми колегите, които правеха проверките, не в един, два или три директора, просто там явно е било тенденция доста дълго време, но казаха, че не знаят, че толкова пъти може да се наруши Законът понякога".

Facebook коментари