Петък, 01 Декември 2023 г.

Държавно горско стопанство в Тутракан с редица екологични инициативи в началото на месец май

Държавно горско стопанство Тутракан реализира редица екологични инициативи в началото на месец май. Последната от тях бе извършване на дейности в подкрепа на инициативата "Зелени градове, зелени коридори" на Министерство на земеделието. Начинанието на МЗм цели изграждане на по-зелена, по-залесена и по-здравословна околна и градска среда, чрез безвъзмездно предоставяне на подходящите видове фиданки и оказване на помощ за залесяване на населените места, с които да се създадат нови зелени зони, зелени пояси, градски и крайградски паркове и др. В тази връзка, служители на стопанството и ученици от СУ "Христо Ботев" гр. Тутракан извършиха залесяване на едногодишни церови фиданки в двора на училището. Близо 20 осмокласници придобиха знания, от лесовъдите на стопанството, за методите на залесяване и отглеждане на младите насаждения и имаха възможността сами да засадят дръвче.

Седмица по-рано, служители на ДГС Тутракан и служители на Общинско предприятие "БКС" към Община Тутракан извършиха почистване на местността "Стомната", която е предпочитано място за отдих и разходка за жителите на общината. Сред извършените дейности в еко инициативата са окосяване на тревата и събиране на изхвърлените отпадъци.

В самостоятелна инициатива на ДГС Тутракан бе извършено и почистване в района на "Юмер чешма". 16 служители на стопанството събраха общо 3 кубични метра отпадъци, които бяха извозени до регламентираните за целта места.

Facebook коментари