Сряда, 28 Октомври 2020 г.

Директорката на ЦДГ "Здравец" в с.Калипетрово обвини в уронване на доброто и име Председателя на Общинския съвет в Силистра и общински съветници

Днес на заседание на Постоянната комисия "Образование, наука и медийна политика" в Общински съвет - Силистра бе изслушана директорката ЦДГ "Здравец" с.Калипетрово Милена Кожухарова. Повод за това стана одитния доклад на проверяващите от община Силистра и докладна записка на директорката до кмета и председателя на общинския съвет.
В одитния доклад са констатирани редица нередности в администрирането на детската градина. Те са описани в 7 точки. Направени са 10 препоръки и е съставен констативен протокол с 17 въпроси на които трябва да отговори директорката, като крайният срок е утре 22 юни. Присъстващите на заседанието представители на общината заявиха, че след като анализират отговорите на така зададените въпроси администрацията ще вземе решение дали ще има наказание и неговите параметри.
В отговор на тази проверка г-жа Кожухарова написала докладна записка до кмета и председателя на общинския съвет. В нея тя се оплаква от натиск от страна на Общински съвет – Силистра. Който е бил осъществяван посредством влиянието на общинската съветничка Иванка Ташева, близка приятелка, съседка и съпартийка на съкратената от нея учителка Вера Събева, за който случай на незаконосъобразното уволнение "Кворум Силистра" подробно описа през миналата година.
Директорката обвинява председателя на съвета Александър Сабанов и общинските съветници Иванка Ташева, Керанка Вълчева и Драга Неделчева, че са предизвикали вътрешния одит в детската градина, целяща нейното уволнение. Като в това тя съзира политическа атака срещу себе, въпреки, че според нейното признание тя не членува в политическа партия.
На самото заседание на комисията председателката й г-жа Неделчева запита директорката откъде тя има подобна информация, на което същата отговори, че го е чувала от техни общи познати, които не искала да споменава. Г-жа Кожухарова заяви също така, че съдът е възстановил уволнената от нея учителка и в момента тя обжалва това решение на съда.

Facebook коментари