Неделя, 14 Април 2024 г.

Силистренските депутати ще заседават в комисии без председатели

Депутатите гласуваха на 5 май състава на 25-те постоянни комисии в Народното събрание без тяхното ръководство.

Според приетото допълнение на Правилника за организацията и дейността на 49-ото Народно събрание, когато няма избрано ръководство на парламентарната комисия, заседанието ѝ се води от определен от председателя на Народното събрание неин член.

Избраните от Силистренско депутати ще заседават в следните постоянни парламентарни комисии:

Джевдет Чакъров от ДПС е член на комисиите по околна среда и води, и здравеопазване.

Ивелин Статев от ГЕРБ-СДС е член на комисиите по вътрешна сигурност и обществен ред, а също така и на отбраната.

Стоян Георгиев от "Продължаваме Промяната-Демократична България" е член на комисиите по земеделието, храните и горите, а също така и на транспорта и съобщенията.

Вторият депутат на ДПС Гюнер Ахмед ще е член на комисиите по конституционни въпроси, и по правни въпроси.

Facebook коментари