Неделя, 28 Май 2023 г.

Силистренската ДГ "Радост" посрещна гости по програма Еразъм +

На 4 и 5 май Детска градина "Радост" в град Силистра беше домакин на Третата международна работна среща по Проект "Dream, Engage, Act and Re-act 4 the Future (DEAR FUTURE)", KД2, Договор №: 2021-2-PL01-KA220-SCH-000048581, финансиран от ЕС по програма Еразъм +, Ключова дейност 2 – "Сътрудничество между организации и институции", сектор "Училищно образование".

Координатор на проекта е Полша, а партньори са организации от пет държави – Чехия, Хърватска, Португалия, България и Турция.

По време на срещата се проследи и анализира изпълнението на проектните дейности до момента – разработване, създаване, тестване и въвеждане на дигитален, иновативен образователен пакет, свързан с влиянието и използването на изкуствен интелект /AI/ в предучилищното образование и разработване на пилотен обучителен курс за педагогически специалисти в системата на предучилищното образование.

Набелязаха се предстоящите задачи и ангажиментите на всеки един от партньорите, по отношение изпълнението на последващите дейности – разработване на Уеб-платформа и платформа за електронно обучение и Набор от аудио-визуални материали за учители на деца в предучилищна възраст, необходими при преподаване на AI чрез интерактивен, игрово базиран подход за разказване на истории. Конкретизираха се сроковете за изпълнението им.

Като част от програмата, гостите посетиха значими за Силистра културни и исторически забележителности.

Facebook коментари