Събота, 30 Септември 2023 г.

В Русе ще се проведе 4-тата международна конференция по Гръбначна хирургия

Нови партньорства и представяне на разработки в областта на триизмерните технологии се очаква се състоят в рамките на Четвърта международна конференция по Спинална/Гръбначна хирургия, която ще се проведе в град Русе от 11-ти до 14-ти май 2023 година.

Специализираният форум за лекари е организиран от Българската асоциация на спиналните хирурзи (БАСХ), Лечебни заведения "МЕДИКА", Русенски университет "Ангел Кънчев" и Българската ортопедична и травматологична асоциация (БОТА).

В рамките на конференцията участие са заявили водещи специалисти от университетски клиники по спинална хирургия в България, Германия и Турция. Ще бъдат изнесени обзорни и пленарни доклади, разделени в тематични научни сесии. Акцент на събитието тази година ще са възстановяването на сагиталния баланс при заболявания на гръбначния стълб при деца и възрастни пациенти.

Особен интерес е представянето на нови насоки в 3D хирургичната рeалност, като част от бъдещата роботизирана хирургия. По време на форума ще бъде демонстрирана и нова триизмерна технология, улесняваща хирургичните интервенции на гръбначния стълб. Тя се базира на специални маркери и 3D холограмни модели на костите на пациента за да навигира хирурга да изпълни своя предоперативен план.

Събитието цели да предостави на лекарите възможност да обсъдят новостите в тази сложна и високорискова субспециалност на ортопедията и неврохирургията, чрез което да предостави по-съвременно и качествено лечение на пациентите. Ще бъдат обсъдени предложения към МЗ и НЗОК за актуализиране на престой и реимбурсация на хирургични импланти при съответните Клинични пътеки.

Facebook коментари