Сряда, 17 Април 2024 г.

Евродепутатите обявиха опита за убийство на българския главен прокурор за нападение срещу върховенството на закона

Групата за наблюдение на демокрацията, върховенството на закона и основните права към комисията по граждански свободи обявява опита за убийство за нападение срещу върховенството на закона

Групата за наблюдение на демокрацията, върховенството на закона и основните права (DRFMG) е шокирана да научи за бомбената атака срещу главния прокурор в България на 1 май. Въпреки че остава много да се изясни относно точните обстоятелства на нападението, групата счита, че това нападение срещу лицето и прокуратурата е въпрос, който пряко засяга върховенството на закона. Институциите в една демократична държава трябва да могат да функционират без сплашване.

Прокурори от Силистра протестираха в центъра на града

Групата приветства бързото започване на разследване на тази атака от страна на българските органи. Предвид сериозността, сложността и специализирания експертен опит, необходими за изясняване на обстоятелствата и идентифициране на извършителите, групата приветства искането на българските органи за участие на Европол в разследванията и настоятелно призовава органите да потърсят цялата международна подкрепа, необходима за провеждането на бързи и прозрачни разследвания.

Румен Атанасов, прокурорът оцелял след бомбен атентат: Трудно хората биха разбрали усещането на пострадалите в момента на взрива, пък и след него

Като част от продължаващото наблюдение на ситуацията в България, групата за наблюдение на демокрацията, върховенството на закона и основните права ще продължи да поддържа тесни контакти с българското правителство.

Facebook коментари