Събота, 20 Април 2024 г.

Силистренски ученици се запознаха с биографията и творчеството на Й. Йовков по проект

На 3 май 2023 г. в РБ "Партений Павлович" се проведе среща с доц. д-р Галина Лечева – преподавател по БЕЛ в РУ "Ангел Кънчев" – филиал Силистра.

Срещата е част от дейностите по НП, модул 4 "Библиотеките като образователна среда". Темата на срещата-разговор беше "С любов към книгите. Йордан Йовков – Певецът на Добруджа".

Учениците от групите за ЦОУД – 6. А, Б и В клас, както и от ГЦОУД – 7. А, Б, В и Г клас, бяха запознати с биографията и творчеството на Й. Йовков, с любопитни моменти от неговия живот. Също така разшириха представите си за него като творец и човек.

Една част от информацията беше поднесена като презентация, а друга част като обучително-развлекателни игри, в които учениците активно участваха. Обогатиха своите знания за библиотеката като обществена институция и ролята ѝ за образователния процес.

Facebook коментари