Петък, 23 Февруари 2024 г.

Служители на ДЛС "Каракуз" - Дулово събраха 3 тона отпадъци в хода на екокампания

Държавно ловно стопанство "Каракуз" гр. Дулово поде, чрез служители по горите, кампания под мотото "Гори без отпадъци – битови, строителни, промишлени и други", съобщиха за КВОРУМ от пресцентъра на Северноцентрално държавно предприятие ДП - Габрово.

За целта от 18.04.2023 г. всеки горски стражар има поставена задача да организира целогодишно почистване на изхвърлени отпадъци в повереният му охранителен район. Наред с това служителите са ангажирани и с недопускане изхвърлянето на отпадъци, чрез санкциониране на лицата, които замърсяват горските територии.

Кампанията се реализира в следствие на проведено съвещание с директорите на териториалните поделения, състояло се в управлението на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово. Още в първата акция, горските от ДЛС "Каракуз" гр. Дулово са събрали 3 000 килограма отпадъци, които са предадени за депониране в ОП "Регионално депо за отпадъци" - Силистра.

Facebook коментари