Неделя, 11 Юни 2023 г.

Д-р Димитър Стефанов: Реновирането на ул. "Гео Милев" е изцяло финансирано от програма и няма да струва нищо на общината

Кметът на Тутракан д-р Димитър Стефанов даде кратко интервю за страницата на общината в социалната мрежа.

- Г- н Стефанов, преди време информирахме гражданите за спечелен проект за реновиране на ул. "Гео Милев". Кога ще започнат ремонтните дейности? Нека хората научат от първо лице ще има ли ремонт на тази улица, какво ще струва на общината и кога очаквате да се завърши? Много се спекулира с темата и някои си правят пиар на гърба на общината.

Д. Стефанов: Във връзка със спечеления проект за реновиране на ул. "Гео Милев", заедно с тротоарните площи от страната на жилищните сгради и на ДГ "Патиланчо", на 24 април имах среща с директора на РПУ – Тутракан, за да обсъдим промяната в организацията на движението по въпросната улица и начина на паркиране. В пърмите дни на май ще подпишем административния договор, което ни дава право да започнем самите ремонтни дейности. Общата сума на проекта е 300 025,83 лв. без ДДС, представляваща 100% одобрени инвестиционни разходи. Не са ни одобрени само 5 000 лв. за проектирането. Крайният срок за изпълнение е 36 месеца от датата на подписване на договора.
На всички ни се иска това да става веднага като с магическа пръчка, но има процедури, които сме задължени да спазваме и те изискват време.

- Искате да кажете, че проектът е изцяло финансиран от програмата и на бюджета на Общината няма нищо да струва?

Д. Стефанов: Да, точно така!

- Хората се тревожат, че като се почне един ремонт се правят само частично някой неща - или тротоари, или пътното платно. Виждаме, че тук реновирането е изцяло, но как стои въпросът с детските съоръжения на тази улица?

Д. Стефанов: Нека нашите съграждани знаят, че имаме още един одобрен проект и той засяга не само детските съоръжения на ул. "Гео Милев , а е за пълно реновиране на целия терен от парк "Христо Ботев" до сградата на СУ "Христо Ботев" с всички възможни площадки. Това са трите игрища - футболното, волейболното и баскетболното, както и фитнеса на открито. Пак във връзка с този терен получихме и едно дарение на обща стойност 110 000 лв. от наша съгражданка, с което ще се изградят площадки за ролери и скейтборд. Нека съгражданите ни знаят, че ще има период на неудобство, но ще е за хубаво!

Благодаря! Надявам се, че в най-скоро време ще започне реновирането и то ще е качествено.

Допълнителна информация:

Проектът есе нарича: "Рехабилитация на улица "Гео Милев", гр. Тутракан, с участък от вход "Открит градски пазар" до кръстовище с ул. "Искър" и от кръстовище с ул. "Искър" до кръстовище с ул. "Сава Огнянов" (ул. Силистра). Финансиращата програма е Оперативна програма "Програма за развитие на селските райони" 2014-2020 по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие". Мярка 7.2 "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия". Общината кандидатства за този проект чрез местната инициативна група – СНЦ "МИГ –Тутракан-Сливо поле.

Facebook коментари