Вторник, 23 Юли 2024 г.

Областният управител на Силистра разгледа паднали рога от благороден елен в ДЛС "Воден-Ири Хисар"

Областният управител на Силистра инж. Николай Неделчев разгледа паднали рога от благороден елен в ДЛС "Воден-Ири Хисар".

Осмото издание на Прегледа на паднали рога от благороден елен се проведе на 28 април в Държавно ловно стопанство "Воден-Ири Хисар". Превърналото се вече в традиция събитие събра рога от над десет държавни ловни стопанства от цялата страна.

Изложението е плод на дългогодишния труд на ловни експерти и усилията, които се полагат за стопанисването на дивечовите запаси в страната. Всяка година мащабите на форума се увеличават - като брой участници, количества представени паднали рога и най-вече качеството на рогата. Това ясно показва, че целенасочената работа по подобряване състоянието на популацията на благородния елен в страната има видими резултати.

Тази година в Прегледа на паднали рога от благороден елен участваха експерти от Министерството на земеделието, Изпълнителната агенция по горите, Държавните горски предприятия, представители на научните среди от Лесотехническия университет, както и от Република Сърбия и Северна Македония. Събитието бе посетено и от областните управители на Силистра, Габрово и Разград, и кметове на общини в района на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар".

Домакините ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар" представиха най-голямата сбирка от паднали рога за сезон 2023 г. - с общо тегло 1 360 кг. Общото количество рога представено на форума беше около 3,5 т. Паднали рога бяха изложени от ТП ДЛС "Дунав"-Русе , ТП ДЛС "Росица", ТП ДГС "Сеслав", ТП ДЛС "Каракуз", ТП ДЛС "Черни Лом", ТП ДЛС "Паламара", ТП ДЛС "Тервел", ТП ДЛС "Несебър", ТП ДЛС "Ропотамо" , ТП ДГС "Граматиково" и ТП ДЛС "Мазалат". Освен стопанствата от държавните структури имаше представени паднали рога и от един дивечовъден участък "Зли дол" и Ловно-рибарско дружество "Чардафон"-Габрово.

Facebook коментари