Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Данъчни декларации се подават до втори май

Срокът за деклариране и плащане на данъка по годишните данъчни декларации скоро изтича. Тази година той е до 2 май, тъй като 30 април е почивен ден. Това съобщават от НАП.

Физическите лицата, извършващи дейност като търговци (например, ако регулярно продават стоки в интернет с цел печалба), включително едноличните търговци, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни 2023 г.

В случай че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 2 май, уточняват още от НАП.

Facebook коментари