Вторник, 05 Декември 2023 г.

Успех за младежкото обучение в Сицилия, в което участваха представители на област Силистра

Успешно завърши младежкото обучение в Сицилия, Италия по проект "Активни", финансиран с подкрепата на програма Еразъм+ на ЕС. В него участваха 16 младежи от Италия, Испания, Португалия и България (Силистра и Тутракан). Проектът се реализира от консорциум с водещ партньор Сдружение "Паралел-Силистра", България, и с партньори - Асоциация "Боско Анджимбе", Италия, Асоциация "Креатива", Испания, и Европейски институт "За гражданите", Португалия.

Програмата на обучението е под надслов "Мисия в Сицилия" и се реализира в периода 18-24 април 2023. От самото начало младежите се фокусираха върху темите на проекта: европейски активизъм и ценности, културна толерантност и екологично съзнание. През първата вечер те усъвършенстваха уменията си за изграждане на екип. На следващия ден научиха за "Невероятното пътешествие на растенията" в Ботаническата градина на Сицилия и се включиха в играта "Културни детективи" в Палермо. Сериозен акцент беше поставен върху гражданското образование и подготовката на участниците за провеждане на национални действия под мотото " 16 ДНИ АКТИВИЗЪМ". В началото кампанията ще обхване 60 младежи, а после още 200 в четирите държави и ще се проведе от април 2023 до февруари 2024.

Facebook коментари