Понеделник, 15 Юли 2024 г.

421 лв. е линията на бедност в Силистренска област, имаме най-малко бедните жени в България

421 лв. е линията на бедност в Силистренска област през 2022 г., сочат последните данни на НСИ. 22 % от мъжете са под линията на бедността, а бедните жени два пъти по-малко - 10,6 %.

рез 2022 г. линията на бедност общо за страната e 525.92 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 571 900 лица, или 22.9% от населението на страната.

През 2022 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Видин и Монтана – съответно по 373 лв., а най-високата – в област София (столица) (832 лв.), следвана от областите Стара Загора (625 лв.), Варна (601 лв.) и Перник (595 лева).

Най-висок е относителният дял на бедните спрямо линията на бедност в областите Стара Загора – 33.9%, Добрич – 27.0%, Ловеч – 26.8%, и Перник – 25.5%.

Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Шумен – 12.9%, Велико Търново – 15.8%, Силистра – 16.1%, и Търговище – 16.2%.

Линията на бедност за 2022 г. нараства спрямо 2021 г. в повечето области. С най-голямо нарастване са областите Стара Загора (с 21.6%), Ямбол (с 19.4%), Варна (с 18.8%), Хасково (с 15.6%), София (столица) (с 13.5%) и Враца (с 10.2%).

Намаление в размера на линията на бедност спрямо предходната година се наблюдава в областите Плевен (с 13.9%), Шумен (с 11.4%), Разград (с 10.1%), Бургас (с 3.6%), Пловдив (с 2.4%) и Благоевград (с 0.6%).

Област Шумен е с най-нисък относителен дял на бедност за мъжете – 9.6%, а с най-високо равнище е област Стара Загора – 29.7%. В област Силистра жените са с най-ниско равнище на бедност – 10.6%, при 37.8% за област Стара Загора, 29.5% за област Добрич, 29.3% за област Сливен и 29.1% за област Перник.

В областите Ямбол, Сливен, София, Кюстендил, Плевен, Търговище, София (столица), Пловдив, Стара Загора, Хасково, Перник, Враца, Монтана и Шумен относителният дял на жените, живеещи в риск от бедност, е по-голям с повече от 5 процентни пункта спрямо относителния дял на мъжете.

В три области – Силистра, Видин и Ловеч, относителният дял на бедните мъже е по-голям от този при жените.

Facebook коментари