Понеделник, 24 Юни 2024 г.

В Силистра се провежда четиридневен форум на социални експерти от Силистра и Кикинда

Община Силистра организира двустранен форум с участието на социални експерти от Силистра и град Кикинда, Сърбия. Делегацията е водена от председателя на Общински съвет Кикинда г-н Младен Богдан. Кикинда е побратимен на Силистра град, с който от години се поддържат добри и приятелски отношения в различни сфери на сътрудничество.

Форумът ще се проведе от 25 до 28 април 2023г. и е в чест на Световния ден на социалната работа. В програмата са предвидени посещения на социални услуги на територията на община Силистра.

Приветствия към гостите на откриващата среща поднесоха кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, председателят на Общински съвет Силистра д-р Мария Димитрова и областният управител инж. Николай Неделчев. Д-р Найденов подчерта големия обхват на предлаганите на територията на нашата община социални услуги в помощ на различни групи хора.

Официални гости на събитието бяха директори на социални услуги и представители на областните структури на МТСП.
Презентация за социалните политики на Община Силистра и на Кикинда представиха съответно г-жа Мария Недялкова – зам.-кмет "Хуманитарни дейности" и г-н Младен Богдан.

Темите, които са включени в работната среща:

Социална политика в Община Силистра и в Община Кикинда;
Социално включване. Тенденции;
Социалното включване в Европа;
Социални услуги;
Стандарти за качество на социалните услуги;
Трудова заетост.

Facebook коментари