Четвъртък, 22 Февруари 2024 г.
header

Местна инициативна група "Кайнарджа - Алфатар - Силистра" ще проведе редица срещи свързани с програмен период 2023-2027 г.

Община Кайнарджа, в качеството си на партньор и бенефициент по проект "Създаване на Местна инициативна група "Кайнарджа – Алфатар – Силистра" и подготовка на Стратегия за Водено от общността местно развитие" кани представители на всички заинтересовани страни от община Кайнарджа, община Алфатар и община Силистра на срещите, свързани с подготовката на СВОМР за програмен период 2023-2027 г. на следните места и дати:

1. 25 април 2023 вторник 10:00 ч.Провеждане на еднодневна информационна конференция за информиране на заинтересованите лица за започване на изпълнение на проект и процес по подготовка на Стратегия за ВОМР за период 2023 -2027 в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра с. Кайнарджа общ. Кайнарджа

2. 27 април 2023 четвъртък 9: 00 ч. Провеждане на еднодневна работна среща за информиране на заинтересованите лица по населени места относно процеса на подготовка по Стратегия за ВОМР за период 2023 -2027 г. в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра с. Професор Иширково общ. Силистра

3. 27 април 2023 четвъртък 10:00 ч. Провеждане на еднодневна работна среща за информиране на заинтересованите лица в населените места относно процеса на подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 -2027 г. в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра с. Брадвари общ. Силистра

4. 28 април 2023 петък 9:00 ч. Провеждане на еднодневна работна среща за информиране на заинтересованите лица в населените места относно процеса по подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 -2027 г. в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра с. Зарник общ. Кайнарджа

5. 28 април 2023 петък 10: 00 ч. Провеждане на еднодневна работна среща за информиране на заинтересованите лица по населени места относно процеса на подготовка по Стратегия за ВОМР за период 2023 -2027 г. в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра с. Голеш общ. Кайнарджа

6. 02 май 2023 вторник 9:00 ч. Провеждане на еднодневна работна среща за информиране на заинтересованите лица по населени места относно процеса по подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 -2027 г. в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра с. Цар Асен общ. Алфатар

7. 02 май 2023 вторник 10:00 ч. Провеждане на еднодневна работна среща за информиране на заинтересованите лица по населени места относно процеса по подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 -2027 г. в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра с. Чуковец общ. Алфатар

8. 03 май 2023 г. сряда: 9.00 ч. Провеждане на еднодневна работна среща за информиране на заинтересованите лица по населени места относно процеса на подготовка по Стратегия за ВОМР за период 2023 -2027 г. в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра с. Калипетрово общ. Силистра

9. 03 май 2023 сряда 10:00 ч. Провеждане на еднодневна работна среща за информиране на заинтересованите лица по населени места относно процеса по подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 -2027 г. в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра с. Айдемир общ. Силистра

10. 04 май 2023 четвъртък 9:00 ч. Провеждане на еднодневна работна среща за информиране на заинтересованите лица в населените места относно процеса на подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 -2027 г. в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра с. Средище общ. Кайнарджа

11. 04 май 2023 четвъртък 10:00 ч. Провеждане на еднодневна работна среща за информиране на заинтересованите лица по населени места относно процеса на подготовка по Стратегия за ВОМР за период 2023 -2027 г. в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра с. Посев общ. Кайнарджа

12. 05 май 2023 петък 9:00 ч. Провеждане на еднодневна работна среща за информиране на заинтересованите лица по населени места относно процеса на подготовка на Стратегията за ВОМР за периода 2023 -2027 г. в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра с. Алеково общ. Алфатар

13. 05 май 2023 петък 10:00 ч. Провеждане на еднодневна работна среща за информиране на заинтересованите лица по населени места относно процеса по подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 -2027 г. в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра с. Бистра общ. Алфатар

14. 15 май 2023 понеделник 10:00 ч. Обучение на местни лидери и заинтересовани страни гр. Алфатар общ. Алфатар

15. 18 май 2023 четвъртък 10:00 ч. Обучение на местни лидери и заинтересовани страни с. Кайнарджа общ. Кайнарджа

16. 19 май 2023 петък 10:00 ч. Обучение на местни лидери и заинтересовани страни с. Сребърна общ. Силистра

17. 29 май 2023 понеделник 10:00 ч. Провеждане на еднодневна работна среща за информиране на заинтересованите лица по населени места относно процеса по подготовка на Стратегия за ВОМР за периода 2023 -2027 г. в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра гр. Алфатар общ. Алфатар

18. 01 юни 2023 четвъртък 10:00 ч. Провеждане на еднодневна работна среща за информиране на заинтересованите лица в населените места относно процеса на подготовка по Стратегия за ВОМР за периода 2023 -2027 г. в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра с. Сребърна общ. Силистра

19. 02 юни 2023 петък 10:00 ч. Провеждане на еднодневна работна среща за информиране на заинтересованите лица по населени места относно процеса на подготовка по Стратегия за ВОМР за период 2023 -2027 г. в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра с. Кайнарджа общ. Кайнарджа

20. 20 юни 2023 вторник 9:00 ч. Провеждане на еднодневна работна среща за окончателна подготовка на Стратегията за ВОМР с местната общност с. Ветрен общ. Силистра

21. 21 юни 2023 сряда 10:00 ч. Провеждане на еднодневна работна среща за окончателна подготовка на Стратегията за ВОМР с местната общност с. Краново общ. Кайнарджа

22. 22 юни 2023 четвъртък 10:00 ч. Провеждане на еднодневна работна среща за окончателна подготовка на Стратегията за ВОМР с местната общност гр. Алфатар общ. Алфатар

23. 29 юни 2023 четвъртък 9:00 ч. Провеждане на еднодневна работна среща за последваща подготовка на Стратегията за ВОМР с местната общност с. Калипетрово общ. Силистра

24. 06 юли 2023 четвъртък 10:00 ч. Провеждане на еднодневна работна среща за обследване на подготовката на Стратегията за ВОМР с местната общност с. Кайнарджа общ. Кайнарджа

25. 13 юли 2023 четвъртък 10:00 ч. Провеждане на еднодневна работна среща за окончателна подготовка на Стратегията за ВОМР с местната общност гр. Алфатар общ. Алфатар

26. 20 юли 2023 четвъртък 10:00 ч. Провеждане на еднодневно Обучение на Колективния управителен орган на новосъздадената Местна инициативна група с. Сребърна общ. Силистра

27. 22 август 2023 г. вторник 10:00 ч. Провеждане на еднодневна информационна конференция - за обществено обсъждане на проект на Стратегията за ВОМР за период 2023 -2027 г. в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра гр. Алфатар общ. Алфатар

28. 23 август 2023 сряда 10:00 ч. Провеждане на еднодневна информационна конференция - за обществено обсъждане на проект на Стратегията за ВОМР за период 2023 -2027 г. в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра с. Айдемир общ. Силистра

29. 25 август 2023 петък 10:00 ч. Провеждане на еднодневна информационна конференция - за обществено обсъждане на проект на Стратегията за ВОМР за период 2023 -2027 г. в МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра с. Кайнарджа общ. Кайнарджа.

Дейностите се изпълняват от Община Кайнарджа, съгласно Административен договор РД50-77/22.03.2023 г. за проект "Създаване на Местна инициативна група "Кайнарджа – Алфатар – Силистра".
footer

Facebook коментари