Вторник, 18 Юни 2024 г.

Младежи от Силистра преминаха обучение за обучители в Сицилия

В началото на април участниците в проекта "Активен" поставиха началото на две важни събития. Първото е международната младежка кампания "16 дни активизъм", а второто е младежкото обучение за обучители в Сицилия, Италия. Проектът "Активен" е финансиран с подкрепата на програма Еразъм+ на ЕС.

Младежката кампания "16 дни активизъм" се провежда в четири държави - България, Испания, Италия и Португалия, до февруари 2024 г. Тя се координира от консорциум с водещ партньор Сдружение "Паралел-Силистра", България, и с партньори - Асоциация "Боско Анджимбе", Италия, Асоциация "Креатива", Испания, и Европейски институт "За гражданите", Португалия.

Кампанията е серия от национални събития, която ще ангажира пряко поне 200 младежи и 220 онлайн участници. Тя има за цел да насърчи свободното творческо изразяване на младите хора за опазване на околната среда, демократичното участие, биоразнообразието, устойчивостта, културните въпроси и ценностите на ЕС. Тя се стреми да обедини младежите, да им позволи да участват лично и да изразят мнението си в демократичния процес на местно, национално или европейско ниво, следвайки европейските ценности и Декларацията за правата на човека.

Шестнадесет младежи от отдалечени и селски райони на четирите участващи страни ще организират събитията на кампанията. За да се подготвят за кампанията, те, заедно със своите обучители, се събраха в тренинговата програма "Мисия в Сицилия" (18-24 април 2023). Българските участници са от региона на Силистра и Тутракан.
От самото начало младежите се фокусираха върху темите на проекта: европейски активизъм и ценности, културна толерантност и екологично съзнание. През първата вечер те усъвършенстваха уменията си за изграждане на екип. На следващия ден научиха за "Невероятното пътешествие на растенията" в Ботаническата градина на Сицилия и се включиха в играта "Културни детективи" в Палермо.
Така стъпка по стъпка те изграждат уменията си на активни граждани. Когато се завърнат в своите страни, обучените лидери ще предадат уменията си на други 60 младежи и още 200 доброволци да провеждат местни кампании.

За да популяризират тези инициативи, партньорските организации ще използват платформата Wiki Activism, където ще качват визуални истории за събитието и по този начин ще дадат шанс на младите хора да бъдат чути и разбрани.
За да вдъхновят и други организации, като им предадат знанията си в организирането на местни кампании, партньорите по проекта разработиха и публикуваха "16 дни активизъм. Ръководство за национални действия и събития" на английски език.

Facebook коментари