Четвъртък, 22 Февруари 2024 г.

МИГ "Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа" работи активно

Местната инициативна група (МИГ) "Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа" работи активно за приобщаване на общността към подхода "ЛИДЕР", който в програмния период 2014 – 2020 г. се осъществява чрез интегрирани многосекторни стратегии за воденото от общностите местно развитие и е благоприятна възможност за постигане на възходящо устойчиво развитие. Това заяви Назмие Юмерова от МИГ по време на местната конференция в Силистра по проект "Европа в България: Общо бъдеще", който се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия.

Стратегическата цел е преодоляване на дългосрочната изостаналост и постигане на устойчиво подобряващи се условия за живот, отбеляза Юмерова.

Стратегията за водене на общностите от МИГ включва два фонда - Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския социален фонд. Разработена е на основата на три програми - за развитие на селските райони, за развитие на човешките ресурси и "Наука и образование за интелигентен растеж", каза също тя.

Facebook коментари