Петък, 01 Декември 2023 г.

Инж. Николай Неделчев: Реализираните европроекти са доказателство, че всички власт могат да работят заедно в интерес на хората

Реализираните европроекти са доказателство, че местна, законодателна и изпълнителна власт могат да работят заедно в интерес на хората, коментира областният управител на област Силистра инж. Николай Неделчев, който участва в конференция в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА) в Силистра по проекта "Европа в България: Общо бъдеще". Проектът се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия. Целта е да предоставя информация на широката общественост за политиката на сближаване, за ролята на различните заинтересовани страни при изпълнението на политическите приоритети на Европейския съюз (ЕС), за резултатите на местно ниво и възможностите през програмен период 2021-2027 г.

Подобни форуми са добра възможност да се отчете какво е отражението на реализираните европейски проекти върху качеството на живота в област Силистра. Важно е да се подчертае резултатът от партньорството между институциите при тяхната подготовка и осъществяване, посочи Неделчев.

По думите му в Силистренско има положителни примери както на общинско, така и на междуобщинско ниво.

"През последните години сред акцентите е дейността на Местните инициативни групи в областта. В тях са включени населени места от три общини – Тутракан, Главиница и Ситово. Радостно е, че по техния път тръгнаха и общините Кайнарджа, Алфатар и Силистра. Тези проекти са сред доказателствата, че местната, законодателна и изпълнителна власти могат да работят заедно в интерес на хората, съобразявайки се с техните нужди и социални проблеми", каза Неделчев.

Според него в бъдеще трябва да се работи за създаване на инфраструктура за трудова заетост и производство, включително в сферата на селското стопанство.

"Известно е, че област Силистра е една от малкото в страната, където има концентрация на успешни земеделски кооперации. Тяхната дейност обаче е насочена повече към производство на селскостопански продукти, но не и за тяхната преработка. Независимо от демографските проблеми в региона, добре е да бъде насочено внимание към направления, в които в миналото имахме успехи – растениевъдство, животновъдство и др. Резерви има в сферата на обучение на кадри. В Силистра има две висши учебни заведения, в които е хубаво да бъдат открити подходящи специалности в това отношение", каза още областният управител.

Той допълни, че наскоро е провел работна среща с ръководствата на Филиал Силистра на Русенския университет "Ангел Кънчев" и на Силистренската търговско-промишлена палата. Там е била обсъдена възможността бизнесът в областта да обучава свои специалисти в техническото направление на университета.

Facebook коментари