Понеделник, 02 Октомври 2023 г.

Актуалната общинска, областна и републиканска транспортни схеми на Силистра

Община Силистра уведомява гражданите, които използват услугите на обществения транспорт, че автобусните линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми ще се изпълняват по нови графици към 03.04.2023 г.

От общинската транспортна схема на Община Силистра има следните автобусни линии:

Автобусна линия №1, спирки "Автогара Силистра" - кв. "Триъгълника" ще се изпълнява през делнични дни със следните часове на тръгване:
-- от спирка "Автогара Силистра": 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00;
-- от спирка кв. "Триъгълника": 06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 17.15, 17.45, 18.15, 18.45, 19.15.

Автобусна линия №2, спирки Силистра - Айдемир, кв. "Татарица", ще се изпълнява през делнични дни и в събота със следните часове на тръгване:
-- от спирка кв. "Татарица": 05.30, 06.00, 06.15, 06.30, 06.45, 07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00, 08.15, 08.30, 08.45, 09.00, 09.15, 09.30, 09.45, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 В събота и празнични дни: - от кв. "Татарица" - 05.30 06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 - от гр. Силистра - 06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 В неделя: - от кв. "Татарица" - 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 - от гр. Силистра - 06.30 07.30 08.30 09.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30

Автобусна линия № 5 - Силистра - Калипетрово (ж. п. гара) - изпълнява се:
През делнични дни: - от гр. Силистра - 05.20 06.10 06.20 07.20 08.30 09.30 10.30 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.20 - от с. Калипетрово (ж. п. гара) - 06.00 06.50 07.10 08.00 09.10 10.10 11.10 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40 21.00 През празнични и почивни дни: - от гр. Силистра - 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 - от с. Калипетрово (ж. п. гара) - 06.40 08.40 10.40 12.40 14.40 16.40 18.40 20.40
Автобусна линия № 6 - Центъра - Гробищен парк - изпълнява се по утвърдено лятно разписание, ежедневно:
- от сп. "Центъра" - 07.05 08.05 10.05 12.05 14.05 16.05 18.05 - от Гробищен парк - 07.35 09.15 11.15 13.15 15.15 16.45 19.15

Автобусна линия № 20 - Силистра - Иширково - изпълнява се по утвърдено разписание:
През делнични дни: - от гр. Силистра - 05.30 07.20 13.50 17.20 - от с. Иширково (центъра) - 06.20 08.10 15.00 18.10 Вторник и четвъртък: - от гр. Силистра - 11.10 - от с. Иширково (центъра) - 12.15 През празнични и почивни дни: - от гр. Силистра - 07.20 11.10 17.20 - от с. Иширково (центъра) - 08.10 12.15 18.10

Автобусна линия №22 - Силистра - Ветрен - изпълнява се:
През делнични дни:
От гр. Силистра - 07.20 13.20 18.00
От с. Ветрен (хлебарницата) - 08.20 14.20 18.50
През празнични и почивни дни:
От гр. Силистра - 07.20 15.20
От с. Ветрен (хлебарницата) - 08.20 16.20

Автобусна линия №23 - Силистра - Българка - изпълнява се:
Ежедневно:
От гр. Силистра - 06.30 17.30
От с. Българка - 07.00 18.30
Автобусна линия №25 - Силистра - Бабук - изпълнява се:
През делнични дни:
От гр. Силистра - 06.00 13.20 17.50
От с. Бабук (център) - 07.10 14.45 19.15
От с. Казимир (център) - 06.45 14.15 18.45
От с. Ценович (център) - 06.57 14.35 19.05
В събота и празнични дни:
От гр. Силистра - 07.40 17.50
От с. Бабук (център) - 08.40 19.15
От с. Казимир (център) - 08.20 18.45
От с. Ценович (център) - 08.30 19.05

Автобусна линия №33 - Силистра - Поп Кралево - не се изпълнява.

От областната транспортна схема, която е част от квотата на Община Силистра, следните автобусни линии ще бъдат изпълнявани според утвърдено разписание:

Силистра - Боил, с часове на тръгване: 06.00 ч. и 11.00 ч. от понеделник до петък.
Силистра - Добротица, с часове на тръгване: 07.00 ч. и 07.55 ч. в понеделник, сряда и петък.
Силистра - Дулово, с часове на тръгване: 09.00 ч. и 10.15 ч. през делнични дни.
Силистра - Любен, с часове на тръгване: 11.30 ч. - 12.30 ч. и 16.30 ч. - 17.30 ч. в понеделник, сряда и петък.

Не се изпълнява следната линия:
Силистра - Боил, с часове на тръгване: 12.30 ч. и 16.00 ч.

От републиканската транспортна схема, която е също част от квотата на Община Силистра, ще бъдат изпълнявани следните автобусни линии:

Варна - Силистра, с часове на тръгване: 07.00 ч., 10.00 ч., 12.30 ч., 14.00 ч. и 18.00 ч. всеки ден.
Варна - Силистра, с часове на тръгване: 17.30 ч. - 20.00 ч. от понеделник, петък и неделя.
Русе - Силистра, с часове на тръгване: 06.30 ч. и 10.30 ч. през делнични дни.
Русе - Силистра (през Поляна, Попина и Гарван), с часове на тръгване: 08.00 ч. и 13.30 ч. от понеделник до събота.
Русе - Силистра, с часове на тръгване: 13.30 ч. и 17.00 ч. от понеделник до петък и в неделя.
Силистра - Шумен, с часове на тръгване: 10.00 ч. - 16.00 ч. - изпълнява се през делнични дни.
Автобусни линии Варна - Силистра, с часове на тръгване - 09.00 ч. - 06.00 ч.; 15.00 ч. - 11.00 ч.; 17.00 ч. - 12.30 ч. и Силистра - Шумен, с часове на тръгване - 06.45 ч. - 14.00 ч. - не се изпълняват.

Горепосоченото изпълнение / неизпълнение на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра е съгласно Заповед № ЗК-486 / 23.03.2023 г. на кмета на Община Силистра за влизане в сила от 01.04.2023 г. на лятното разписание на автобусните линии (курсове по линии) със сезонен характер от транспортната схема на Община Силистра.

Facebook коментари