Неделя, 01 Октомври 2023 г.

"Актуални въпроси на закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество" обсъдени на обучение в Силистра

Община Силистра и Общинският съвет организираха обучение на тема:" Актуални въпроси на приложението на закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество". Обучението е проведено с цел да се повиши осведомеността и да се разшири знанието на общинските служители и съветници в областта на закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

На срещата, която се проведе в Общината, присъстваха председателят на ОбС- д-р Мария Димитрова, както и редица общински съветници и служители на общинската администрация. Водещ лектор на обучението беше д-р Николай Николов, който е известен като експерт по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

Обучението се проведе в дискусионна форма, където бяха обсъждани актуални въпроси, свързани с приложението на закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Участниците разгледаха различни случаи от практиката и се опитаха да намерят решения на тези проблеми. В края на обучението беше постигнат консенсус, че се нуждаем от по-активно прилагане на закона, който е от съществено значение за борбата с корупцията и за защитата на обществените интереси.

Facebook коментари