Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Около 11 милионе лева ще бъдат изразходвани за осъществяване на схемата "Вземи живота си в свои ръце" по програма "Развитие на човешките ресурси"

Това бе съобщено днес на организирания от Агенцията по заетостта в Силистра информационен ден за разясняване на основните моменти и възможностите за кандидатстване с проекти по новата схема.
Очаква се в пазара на труда да се включат близо 5 000 души.
С новата схема се цели да бъдат регистрирани в бюрата по труда неактивните и обезкуражени граждани от уязвимите групи от етническите малцинства, за да се възползват от мерките за заетост.
За предоставяне на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват неправителствени организации, работодатели, образователни институции, обучаващи организации. Те трябва да разработят проекти за издирване на безработни от районите с компактно ромско население и да ги убедят да се регистрират в бюрата по труда. Регистрираните ще преминат обучение и след това ще имат стаж във фирми. Целта е тези хора да придобият трудови навици, за да може по-лесно да си намерят постоянна работа. На работодатели, наели за три месеца на стаж работници от уязвимите групи по тази схема, ще се осигури субсидия в размер една минимална работна заплата и осигуровки.

Facebook коментари