Петък, 23 Февруари 2024 г.

Община Силистра и БалБок Инженеринг: Време е за детокс

Продължават пролетните кампании, които БалБок Инженеринг организира съвместно с общините от страната, част от Националната система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

Мобилния събирателен пункт ще посети Силистра в първата половина на месец април.

Община Силистра, 11 април 2023 г.

Местоположението на пункта е в гр. Силистра:

От 10:00 до 13:00 часа - ул. "Добруджа", в района на "Старата автогара";

От 13:30 до 16:30 часа - ул. "Москва" (на малкия паркинг на Община Силистра).


Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни);

Лакове и бояджийски материали;

Домакински препарати и химикали;

Мастила и замърсени опаковки;

Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Facebook коментари