Вторник, 28 Май 2024 г.

Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов участва в инициативата "Дунавски фар" в Букурещ, Румъния

Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов участва в инициативата "Дунавски фар" в Букурещ, Румъния

По покана на Министъра на околната среда на Румъния г-н Барна Танцос, д-р Найденов, в качеството си на председател на управителния съвет на Асоциация на дунавските общини "Дунав", е част от двудневното събитие, което е в рамките на Мисията на инструмента на ЕС "Възстановяване на нашия океан и води до 2030 година". Целта на инициативата е защита и възстановяване на морските и сладководните екосистеми чрез нов подход, основан на иновации и ангажираност на всички участници. В нея се включват държавни и местни власти, индустрии, неправителствени организации и граждани, които да определят ангажименти и мерки, с които да допринесат за постигането на добро екологично състояние на океаните, водите и климатичната неутралност.

По време на събитието д-р Найденов говори за мисията на АДО "Дунав" за развитието на Дунавския регион в България, особено в трансграничен и макрорегионален контекст. Той сподели за успешната реализация на няколко мащабни проекта, финансирани по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 и Interreg V-A 2014-2020, които значително допринасят за стратегическото планиране с широко ангажиране на заинтересованите страни, подобряване на местния капацитет (административен, бизнес, за иновации), популяризиране на потенциала на региона и неговите дадености, подобряване на механизмите за съвместно управление и др.

През утрешния ден участниците ще се запознаят с проекта EcoDaLLi, чиято основна цел е да централизира структурите за управление в басейна на река Дунав по отношение на иновативни решения за подобрено екологично възстановяване, защита и опазване на басейна на река Дунав и неговата делта чрез насърчаване на по-силна иновационна екосистема в рамките на добре свързана Жива лаборатория.

Facebook коментари