Сряда, 17 Юли 2024 г.

Личните лекари в Силистра не искат да дават дежурства в кабинет за неотложна помощ. Нямали физическа възможност и заплащането било недостатъчно

Организацията и осъществяване на неотложната медицинска помощ в област Силистра разисква днес Комисия, сформирана от областния управител д-р Владимир Янков, с конкретния ангажимент да съдейства за решаване на проблема.
Участие в заседанието на комисията, оглавявана от зам. областния управител Тодора Цонева, взеха изп. директор на МБАЛ-Силистра д-р Даниела Костадинова, директорите на: Районен център по здравеопазване (РЗИ) д-р Константин Попов, на Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) Атанас Атанасов; на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) д-р Фанка Пачева, началникът на "Спешно отделение"в МБАЛ-Силистра д-р Антония Христова, председателите на Регионалното сдружение на семейните лекари в Силистра д-р Стелияна Величкова и на Регионалните колегии на БЛС д-р Теодор Иванов, управителят на Медицински център Силистра д-р Веселин Пенев, председателят на комисията по здравеопазване към Общински съвет – гр. Силистра д-р Мария Стойчева, експерти от областна администрация и журналисти.
Областният управител напомни, в началото на срещата, че според действащото законодателство, общопрактикуващите лекари са задължени да бъдат на разположение на пациентите си 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Но тъй като подобен ангажимент няма как да бъде изпълнен реално, много пациенти остават без възможност за лекарска помощ в извънболничната помощ през нощта или по празниците. А това води до недобро качество на медицинското обслужване в област Силистра, обобщи д-р Янков. Той изрази позицията си, че Кабинет за неотложна помощ трябва да има и призова Комисията да обсъжда прецизно възможностите за организирането му.
Директорът на МБАЛ-Силистра д-р Даниела Костадинова, аргументира необходимостта от Кабинет за неотложна помощ, изтъквайки функцията му на своеобразен "филтър" към Спешното отделение. Присъстващите бяха запознати и със същността на проблема, произтичащ от липсата на такъв кабинет – Спешната помощ е пренатоварена и се извършват ненужни хоспитализации. Самите пациенти ходят директно в Спешния център, без да потърсят личните си лекари. Така, средно за един месец, през него преминават по 1100 пациента, голяма част от които – здравно неосигурени. От представените факти стана ясно, че едва около 30% от преминалите болни в Спешно отделение, действително се нуждаят от болнично лечение, лабораторни, функционални и образни изследвания.
Началникът на "Спешно отделение"в МБАЛ-Силистра д-р Антония Христова предупреди, че ако не се вземат мерки, до половин година в Спешния център ще остане на работа само един лекар и други двама на по половин щат.
Председателят на комисията – зам. областният управител Тодора Цонева, настоя Районната здравна каса в Силистра да изпълнява по-сериозно ангажиментите си по контролна дейност. И тя и колегите и от комисията настояха директорът на РЗОК да проведе лични срещи с всички общо практикуващи лекари, подписали декларация за 24-часово обслужване на пациентите си и да изиска писмено потвърждение или отказ от тях да дежурят в новия кабинет. Списъкът да се предостави на медиите, за да са информирани хората кой изпълнява съвестно ангажиментите си.
Представителят на семейните лекари д-р Стелияна Величкова припомни позицията на колегите си, че подкрепят разкриването на такъв кабинет, но голяма част от тях не желаят да дават дежурства в него. Освен изтъкнатата физическа невъзможност, другият стопер пред тях е размера на финансовия стимул.
Управителят на Медицинския център към болницата – д-р Веселин Пенев, който се ангажира да администрира кабинета за неотложна помощ, предоставени таблици с многовариантни изчисления за цената на 1 дежурство. То зависи от броя записани пациенти и от осигуреното финансиране. Така, при записани 40 000 пациента и осигурено минимално заплащане от РЗОК от 11 стотинки на пациент, цената на дежурство ще бъде около 89 лева. Д-р Пенев изтъкна, че за да станат дежурствата финансово атрактивни, е необходимо да се дофинансира дейността на кабинета от личните лекари. При дофинансиране със 7 стотинки, цената на дежурство се повишава на 163 лева.
Този въпрос ще бъде обсъден от Регионалното сдружение на семейните лекари в Силистра в началото на следващата седмица.
В зависимост от нагласата им, Комисията ще реши какви ще са следващите и стъпки.

Facebook коментари