Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

В село Гарван откриха третата детска площадка в община Ситово изградена по проект

На 30.03.2023г. в село Гарван с тържествено рязане на трикольорна лента от кмета на Община Ситово - Сезгин Алиибрям се извърши откриването на третата детска площадка изградена по проект "Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение в с.Добротица, с.Босна и с.Гарван, Община Ситово, област Силистра", финансиран по Административен договор № BG06RDNP001-19.159-0007-С01 от 10.09.2020г., на стойност 133 747.96 лв. Проекта е реализиран след сключването на договор между Държавен Фонд Земеделие, Местна Инициативна Група "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа" и Община Ситово за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. За събитието самодейци от местното читалище се погрижиха за доброто настроение на всички гости.

На откриването присъстваха: Кмета на Община Ситово - Сезгин Алиибрям, Севджан Адем и Еда Самиева - зам. кметове на община Ситово, Димитър Неделчев - кмет на с.Гарван, Левент Басри - управител на "Аспид- 81" ЕООД, гр. Главиница, изпълнител по договора за изграждането на детската площадка и облагородяването около нея, Женя Георгиева - ръководител на проекта, гости и жители на селото. Целта на проекта е да се подобри физическата среда, привлекателността, качеството на живот, безопасността на средата за обитаване и възможностите за социални контакти в с.Добротица, с.Босна и с.Гарван, Община Ситово чрез облагородяване на общински зелени площи и паркови пространства и превръщането им в привлекателно място за общуване, отдих и почивка.

Изградената детска площадка в село Гарван е за възрастова група 3 -12 год, като е предвидено и съоръжение за по-малките. Монтирана е ограда и указателна табела, както и дървени пейки с облегалки, шестоъгълна беседка с маса, които оформят кътове за краткотраен отдих и следните съоръжения за игра: Комбинирано детско съоръжение, Двойна люлка – махало и Детски тунел – влакче. Лампи осветяват алеите и детската площадка, които допълват съществуващото парково осветление и създават условия за ползване на парка и в по-късните часове на деня. За озеленяването на парка са засадени широколистни, иглолистни дървета, храсти и е извършено затревяване около алеите и изградената детска площадка.

Facebook коментари