Вторник, 06 Юни 2023 г.

Преди 129 години в Силистра е издадено първото музикално списание в България

Преди 129 години първото музикално списание в България, наречено "Кавал", е издадено в Силистра на 1 април 1894 г. благодарение на Карел Махан - възпитаник на Пражката консерватория, който по това време е учител в града. Махан е един от първите изследователи на българската народна музика и пише статии за мелодичните, метроритмичните и хармонични особености на българската народна песен.

Списанието се печата по-късно в Лом и София, като е допълнено с нови рубрики и статии. През периода между 1885 и 1900 г. в Силистра излизат общо 15 вестника и списания, включително няколко специализирани издания.

Facebook коментари