Неделя, 01 Октомври 2023 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 03 април 2023 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 учител, детска градина, висше образование /Предучилищна педагогика/
2 работници, кухня, средно образование
5 продавач-консултанти, средно образование
2 работници, зареждане на рафтове, средно образование
2 касиери, средно образование
3 чистачи/хигиенисти, основно/средно образование
2 монтажници, средно образование /Машиностроене, металообработване и металургия/
1 мениджър, производство, висше образование /Икономика/
1 бобиньор, електрически машини, средно образование
1 барман, средно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, средно образование /Транспортни услуги/
2 сервитьори, средно образование
4 машинни оператори, металообработващи машини, средно образование /Машиностроене, металообработване и металургия/
7 шивачи, средно образование /Производствени технологии/
1 крояч, кожа, средно образование /Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи/
2 машинни инженери, висше образование /Машинно инженерство/
3 шлосер-монтьори, средно образование /Машиностроене, металообработване и металургия/
2 военнослужещи, войници, средно образование /Военно дело и отбрана/
1 дърводелец, средно образование
1 общ работник, средно образование /Строителство/
5 лекари, висше образование /Медицина/
2 фелдшери, висше образование /Здравни грижи/
1 заварчик, средно образование /Машиностроене, металообработване и металургия/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в направление:

- Обучение по време на работа
1 продавач-консултант
1 монтажник, кабели
2 продавачи, павилион
3 опаковачи
2 фризьори

Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб", на ОП "Развитие на човешките ресурси

1 снабдител,доставчик, свидетелство за управление на МПС.

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

2 продавачи на щандове и витрини, средно образование
1 шофьор кат. "С" , средно образование
2 работници кухня, без изискване за образование
5 лекари, висше образование /Mедицина/
1 компютърен оператор, средно/висше образование
5 машинни оператори шиене на облекла, без изискване за образование
1 обслужващ бензиностанция, средно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа
1 сервитьор
1 общ работник
2 обслужващи бюфет/лафка
1 сервитьор
1 работник библиотека

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/


1 обслужващ, бензиностанция/газостанция, няма изискване за заемане
12 монтажници, електрооборудване, основно образование
1 фелдшер, полувисше образование, степен "Бакалавър", специалност "Медицина", ЦСМП
5 лекари, висше образование, степен "Магистър", специалност "Медицина", ЦСМП

Facebook коментари