Четвъртък, 29 Февруари 2024 г.

Парите на Силистра

Общинският съвет в Силистра прие разчета за 2023 г. на Общината. Това се налага заради неприетия бюджет на държавата за настоящата година, като след приемането на Закон за държавния бюджет от Народното събрание ще се пристъпи към обсъждане и приемане на бюджета на Община Силистра за 2023 г.

Общият обем на разчета е 57 281 000 лв. Капиталовата целева субсидия е 1 863 000 лв., като 1 290 279 лв. от тях са предвидени за погасяване на лихви и главници по кредити. Останалите средства са за финансиране на трансгранични проекти.

Съветниците гласуваха и финансирането на Културния календар на общината със сумата от 150 000 лева

Facebook коментари