Сряда, 17 Юли 2024 г.

Областният управител ще съдейства за ускоряване процеса по изграждане на 110-киловолтовия далекопровод "Пеликан"

Областният управител д-р Владимир Янков ще съдейства за ускоряване процеса по изграждане на 110-киловолтовия електропровод "Пеликан", съобщиха от областна управа. Представители на инвеститора на обекта - "Трафоелектроинвест" ЕООД и на Мрежови експлоатационен подрайон (МЕПР)-Силистра го запознаха с текущото състояние на обекта, чието трасе е от Тутракан до Силистра.
Към края на месец май т.г., незавършената част от трасето е с обща дължина 9550 м. Това се дължи на проблеми с отчуждаването на терени – частна собственост и с разрешенията за сеч в терени от частен горски фонд, информира Атанас Диков – н-к отдел "Подготовка на обекти" в "Трафоелектроинвест" ЕООД. Той обясни, че един терен има по няколко съсобственика, които живеят или пребивават в различни градове и държави. Липсата на общото становище и координация между тях на практика саботира дейността по отчуждаване на земите, необходими за доизграждане на далекопровода.
110-киловолтовият електропровод е от голямо значение за Силистра, тъй като ще се повиши значително сигурността на електрозахранването в района. Изграждането му е започнало през 2005 г. и година по-късно – през 2006 е спряно, заради същите проблеми. Към днешна дата, ако се отстранят пречките, инвеститорът има готовност да го завърши до средата на месец август тази година.
Областният управител заяви, че ако в следващите седмици частните собственици и инвеститора не постигнат споразумение, той ще пристъпи към принудително отчуждаване на имотите им, за държавни нужди. Такова право му делегира Законът за държавна собственост. В този случай, инвеститорът на обекта с национално значение ще може да влезе във владение и да се разпорежда с имоти по трасето, преди отчуждителните процедури да са приключили. Условието е да е заплатил обезщетение в периода от момента на влизане във владение до приключване на отчуждителната процедура.
Национални обекти са определените със закон инфраструктурни проекти - пътища, железници, пристанища, летища и мрежи на техническата инфраструктура, каквито са ВиК съоръженията, пречиствателните станции за питейни и отпадъчни води, електрификационни, топлофикационни мрежи и др.

На снимката: - От лявата страна на областния управител е Атанас Диков – н-к отдел "Подготовка на обекти" в "Трафоелектроинвест" ЕООД и от дясната страна на областния управител – Бисер Топалов – ръководител на Мрежови експлоатационен подрайон (МЕПР)-Силистра

Facebook коментари