Неделя, 04 Юни 2023 г.

Започна кандидатстудентската кампания в Академията на МВР

Кандидатите за курсанти подават документи до 2 юни в областните дирекции на МВР по местоживеене

И тази година бакалавърските специалности в двата факултета на висшето училище "Полиция" и "Пожарна безопасност и защита на населението" са: "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред", "Гранична полиция", "Публична администрация" и "Пожарна и аварийна безопасност".

До 2 юни включително желаещите да кандидатстват могат да подават документи в областните дирекции на МВР по местоживеене, а тези, които живеят в София – в Столичната дирекция на вътрешните работи. Те преминават през специализиран подбор, включващ медицинско изследване, проверка на физическата подготовка и психологическо изследване.

Кандидатите за образователно-квалификационна степен "магистър" могат да избират между специалностите "Защита на националната сигурност", "Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред", Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност", "Публична администрация" и "Пожарна и аварийна безопасност".

Срокът за подаване на документи за тези специалности е до 23 юни включително.

Условията и редът за кандидатстване са публикувани в сайта на Академията на МВР.

Facebook коментари