Събота, 15 Юни 2024 г.

64 талантливи ученици от Силистра ще получат финансова подкрепа

Шейсет и четирима талантливи ученици от Силистра са одобрени за финансова подкрепа по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Това стана ясно след първото заседание на експертно-консултативната комисия, назначена със Заповед на кмета на община Силистра.
Деветокласничката Янита Атанасова, ученичка в ПМГ "Климент Охридски", и Глория Василева, Х клас в СОУ "Никола Вапцаров" са одобрени за едногодишна стипендия от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) заради високи индивидуални постижения в леката атлетика.
Шейсет и двама ще получат еднократен финансов бонус по Общинската програма за насърчаване на творческите заложби и потребности на даровити деца в размер от 20 до 40 лева в зависимост от класиранията им в състезания, конкурси или олимпиади.
Всички средства се изплащат чрез учебните заведения.
Мерките за насърчаване на даровитите деца от Силистра са част от Общинската програма за детето, приета и одобрена от общинския съвет. Очаква се през 2011 година 100 талантливи силистренски ученици да получат еднократен финансов бонус. Общинският фонд за насърчаване на даровити деца за тази година е 3000 лв., с 1000 лв. повече от 2010 г. До края на м. юни се очаква второ заседание на комисията. Повече информация и документи за кандидатстване могат да се получат от директорите на учебните заведения и в отдел "Образование" при главния експерт "Училище и социална среда" Атанаска Атанасова.
Пълният списък е публикуван в сайта на община Силистра.

Facebook коментари