Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

300 лв. помощ за всички ученици от I-IV и VIII клас без значение от доходите

Еднократна помощ в размер на 300 лева ще получат родителите на всички деца в I, II, III, IV и VIII клас без значение от доходите им, предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца. Те бяха одобрени днес от служебното правителство на последното му заседание преди изборите.

Помощта ще се предоставя и независимо от вида на училището - държавно, общинско или частно.

Промените са свързани с привеждане на разпоредбите на правилника в съответствие с изменения в Закона за семейни помощи за деца, с които бяха въведени еднократни помощи за ученици във втори, трети и четвърти клас.

Очаква се такава подкрепа да получат общо 156 000 деца. За изплащането им за 2023 г. ще са необходими 23,4 млн. лв., информира правителствената пресслужба.

С промените в правилника се прецизират и разпоредбите, които регламентират подкрепата за децата със или без право на наследствена пенсия от починал родител и подкрепата на самотните осиновители.

Намалява се административната тежест за семействата при подаване на заявления декларации за отпускане на семейни помощи. Прецизира се и обхватът на обмена на информация между Агенция "Социално подпомагане" и Министерството на образованието и науката по отношение на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, съобразно основните принципи за обработването на лични данни.

Facebook коментари