Вторник, 18 Юни 2024 г.

Търсят се проекти на силистренски училища за подобряване мотивацията и уменията за учене на учениците

Нова възможност за финансиране на училищни проекти предлага програма "Учим заедно" на фондация "Заедно в час" на силистренските училища. Второто издание на програмата търси проекти, които помагат за повишаване на уменията за саморегулирано учене на учениците в прогимназиален етап и развиване на техните социално-емоционални компетентности. Максималният размер на финансиране за одобрен проект е до 30 000 лв, а за програмата могат да кандидатстват всички общински и държавни училища в България.

"Учим заедно" се реализира за втора година от фондация "Заедно в час" с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България". Програмата цели да стимулира училищата да предложат и приложат работещи решения, които допринасят за преодоляване на конкретни предизвикателства в образователната система с пряко въздействие върху уменията и успеха на учениците. Тази година партньори на програмата са също Институт за изследвания в образованието и сайта prepodavame.bg.

Срокът за подаване на проектни предложения е 10 май 2023 г. на сайта https://zaednovchas.bg/uchim-zaedno/

За програмата могат да кандидатстват държавните и общински училища от Силистра и областта с ученици от 5. до 7. клас. Одобрените проекти трябва да бъдат изпълнени в рамките на предстоящата учебна година (2023/2024). Проектите могат да се подават самостоятелно или в партньорство с друго училище или организация. Предимство в процеса на оценка получат идеите, които имат ясен план и визия за устойчиво развитие и след приключване на проекта.

"Все повече образователни изследвания отчитат понижени академични резултати и социални умения на учениците след дистанционното обучение в цялата страна. Българските ученици трудно учат сами, губят мотивация и нямат нагласа за екипна работа и съвместно учене. Именно затова и тази година с програма "Учим заедно" търсим училищни проекти, които помагат на учениците да се справят по-уверено и самостоятелно с тези предизвикателства в училище и след това. С финансовата подкрепа по програма "Учим заедно" искаме да стимулираме училищата да търсят нови и разнообразни решения, да иновират с нови подходи и идеи, които след това да споделим и с по-широк кръг училища като добри практики", споделя Мариян Ранков, ръководител "Образователни проекти" във фондация "Заедно в час".

Какви проекти могат да кандидатстват за програмата

Проектите за програма "Учим заедно" трябва да са насочени към ученици от 5. до 7. клас през учебната 2023/2024 г., включително ученици с ниски академични резултати и често отсъствие от училище. Всеки училищен проект трябва да отговаря на поне един от трите приоритета, които имат пряка връзка с развитието на социално-емоционални умения в учениците - "Регулиране на усилията", "Съвместно учене" и "Търсене на помощ". Едно училище може да кандидатства само с един проект, който обхваща един или повече приоритети.

Програмата търси проекти и дейности, които могат да се прилагат широко в системата на образованието и отговарят на следните критерии:

Развиват социално-емоционални умения на учениците;

Помагат за регулирането на усилията на учениците;

Насърчават ученето в сътрудничество със съученици;

Насърчават търсенето и предлагането на допълнителна помощ от учители.

Подробности за всеки един от приоритетите, информация за критериите за оценка на проектите, процеса на кандидатстване, допустимите разходи и още подробности за програмата са достъпни на сайта на програмата на zaednovchas.bg/uchim-zaedno/

Повече по темата за саморегулирано учене и защо е толкова важна може да видите във видеото тук - https://www.youtube.com/watch?v=mBhp-aNjHyE

Платформа за саморегулирано учене

Краен продукт на всички дейности и проекти в програма "Учим заедно" тази година ще е създаването на специална Платформа за саморегулирано учене. Тя ще е достъпна безплатно за образователната общност в България и ще позволи на учители и училища от цялата страна да задълбочат работата си за подобряване уменията на учениците за саморегулирано учене. Платформата ще осигурява:

Възможности за провеждане на анкети за саморегулирано учене и анализ на резултатите;

Документиране и споделяне на най-добрите практики от опита на всички училища в програма "Учим заедно";

Допълнителни ресурси и възможности, свързани със саморегулирано учене.

Платформата ще бъде изградена и поддържана от екипа на "Учим заедно", за да се избегне допълнително натоварване на училищните екипи.

Финансираните проекти и "Учим заедно" до момента

През миналата година шест училища от различни области на страната осъществиха проекти, които допринасят за наваксване на пропуските от пандемията с подкрепата на програма "Учим заедно". Финансирани бяха проекти на ОУ "Христо Ботев", с. Румянцево, обл. Ловеч, ПМГ "Проф. Емануил Иванов", гр. Кюстендил, ОУ "Васил Левски", гр. Разград, ОУ "Светлина", с. Тополица, обл. Бургас, СУ "Климент Охридски", гр. Варна и 77 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" кв. Филиповци, гр. София.

В програмата през миналата година бяха получени общо 110 кандидатури от училища. Всички те бяха прегледани и оценени от експертно жури. Шестте училища финалисти най-силно впечатлиха журито и получиха финансиране в общ размер на близо 300 000 лв.

Скоро резултатите и подробности за всеки един от проектите ще бъдат достъпни на сайта на "Учим заедно".

За "Заедно в час"

Фондация "Заедно в час" вече 12 години работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование и възможност да реализира потенциала си, независимо от средата, в която живее, и социално-икономическия си произход. Мисията на организацията е да развива нови учители, да подкрепя училищни екипи и да изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система.

"Заедно в час" е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация "Америка за България" и е част от глобалната образователна мрежа Teach For All.

За допълнителна информация:

Павлина Радославова,
ст. специалист "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"
email: p.radoslavova@zaednovchas.bg / communication@zaednovchas.bg
тел.: 0885 35 60 75

Facebook коментари