Сряда, 19 Юни 2024 г.

За 213 млн. лв. държавна помощ заради войната в Украйна могат да кандидатстват земеделците в област Силистра

Държавният фонд "Земеделие" предоставя 213 млн. лв., за които могат да кандидатстват земеделците в област Силистра, за подкрепа на ликвидността на сектора до края на 2023 г. Това е държавна помощ, която е одобрена от ЕК на 24 март 2023 г. с цел да се помогне на земеделските стопани да преодолеят негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна. Схемата е разработена съгласно Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна.

От общия бюджет на помощта в размер на 213 млн. лв., 102 млн. лв. са заедно за направления едри и дребни преживни животни, коне и пчелни семейства, а 111 млн. лв. са за плодове и зеленчуци, маслодайна роза, ориз, винени лозя, черупкови плодове, салати и марули, бамя, тиквички, култивирани гъби и тютюн.

Максималният размер на финансовата помощ е до 250 000 евро (488 975 лв.) на предприятие, чиято дейност е в сектора на първичното производство на селскостопански продукти. За да се определи размерът на помощта, ще се вземе предвид и подпомагането, което кандидатът е получил по същата схема през 2022 г. Също така, за първи път ще се предоставят субсидии на производители на култивирани гъби и фермери, отглеждащи телета.

Не могат да получават финансова помощ стопаните, които са обявени в несъстоятелност или ликвидация, както и тези, които са в открито производство за обявяване в несъстоятелност.

Държавният фонд "Земеделие" ще изготви указания за предоставяне на помощта заедно с компетентните дирекции.

Facebook коментари