Сряда, 19 Юни 2024 г.

Уволниха дисциплинарно полицай охранявал самоубил се домашен насилник

Вечерта на 8 август 2022 година полицията получава сигнал за домашно насилие в село Айдемир, упражнявано от 40-годишен мъж върху жената, с която той живее на семейни начала. Малко по-късно, той бива задържан и задържан за срок до 24 часа в сградата на районното управление в града.

На 9 август обаче полицейски служител намира задържания М.И. обесен. Извършено е обследване на мястото на инцидента, като съдебно-медицинска експертиза показва, че не е имало следи от насилие. Настаналата трагедия обаче води до допълнителни проблеми в случая.

С заповед № 342з-31/16.01.2023г на Директор на ВПД при ОД на МВР-Силистра полицаят дежурен вечерта на 8 август е уволнен дисциплинарно, което той обжалва пред Административен съд – Силистра на 24.02.2023г., разбра КВОРУМ от протокола на заседанието Административен съд-Силистра, провело се на 22 март тази година .

Главното оплакване в жалбата е за неправилно приложение на материалния закон, като акцента е поставен върху това, че са налице данни за неизпълнение на служебните задължения, регламентирани със ЗМВР, Правилника за неговото приложение и другата нормативна база. Дисциплинарното производство се е развило и приключило с уволнителна заповед за нарушение на разпоредби от Етичния кодекс.

Въведен е и довод за това, че приложената разпоредба на чл.37 , ал.2 от Инструкцията за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в МВР, съдържа две алтернативни форми за изпълнение на задълженията за постоянно наблюдение на задържаните лица. Физическото наблюдение от дежурния полицейски служител в съответните помещения за задържане и видео наблюдението, от служителя, на който такова е възложено - в случая, на оперативния дежурен. След като при условията на алтернативност, нормативно е уредено това задължение, счита, че не следва да носи в такава тежка степен дисциплинарна отговорност за евентуалното неизпълнение от него на задължението му.

С оглед на всички тези оплаквания, се настоява да бъде отменена заповедта в двете й части и да бъдат присъдени разноски на оспорващия служител.
Адвокатът на уволнения полицай добавя в хода на разглеждане на делото още едно допълнително основание – изтекъл срок, в който може да бъде наложено наказанието, първата обобщена справка е от 26.08.2022г. - наказанието е от 17.01.2023г. Дисциплинарно-наказващият орган е запознат с тази обобщена първа справка, както и с втората още от началото на месец септември 2022 год. и не е спазил преклузивният двумесечен срок за издаване на заповедта. Това е още основание за отмяна на заповедта и процесуално нарушение на чл. 195 от ЗМВР смята адвоката на жалбоподателя. В случая, наказанието е наложено извън двумесечния срок, регламентиран със същия текст.

Административен съд – Силистра е взел решение с което отлага делото, като новото съдебно заседание ще се проведе на 26.04.2023г.

Facebook коментари