Неделя, 26 Май 2024 г.

Българи от Молдова с концерт в Силистра

В салона на Драматичния театър в Силистра бе проведен концертът "Заедно да се повеселим" с участието на състави от Силистра – "Балет Б 2", Музикална студия "ДО РЕ МИ", Ансамбъл "Ритъм", както и на гости от град Твардица, Тараклийски район, Република Молдова, представители на открития през 1996 г., съобщава ВЕРСИНАЖ.

Музикален колеж "Щефан Няга" с директор Алла Кара. Той е филиал на Държавно музикално училище – Кишинев, и в него българска народна музика преподава силистренецът Димитър Русев.

Филиалът подготвя кадри за българските фолклорни ансамбли в Молдова, също и педагози за детските градини и началните училища в районите с компактно българско население. Изучават се български език и литература, български народни инструменти – гъдулка, тамбура, гайда, кавал, и български народни танци, разбира се. Българският език е език на обучение по специалните предмети. Колежът е единственото музикално училище за български фолклор извън пределите на България.

Малко повече информация: "В Тараклийския район селата, където се говори български език, са Кайраклия, Твардица, Албота, Кортен, Валя-Пержей. Там са запазени българската култура, обичаи, песни и традиции. Тук живеят потомци на българи, изселени на два етапа – първият под ръководство на ген. Ив. Ив. Дибич е по време на военните действия в рамките на поредната война между Руската и Османската империи през 1828-1829 г., а вторият е по-масов и е през 1830 година след края на войната.
Керваните се движели по маршрут Твърдица - Сливен - Стралджа (сборен пункт на преселниците) - на север през Балкана към Шумен - Силистра (тук са преминавали р. Дунав) - Браила - Исакча (вече на руска земя) - Сатуново (днешно Новосельское). Този път е известен в турските извори като "Гьоч йолу" (от тур. - гьоч е преносима покъщнина, а йолу е пътека). Тези преселници са днешните жители на град Тараклия, както и на селата Твардица, Кортен, Валя-Пержей и др. Когато се заселват българите в Бесарабия, те се настаняват в сухата и пуста долина Буджак (думата означава кът или ъгъл, обикновено до огнището), която и до ден днешен е запазила името си. Център на българите в Молдова е град Тараклия, който през 1813 г. се е казвал Тракия, тъй като е с преселници от тракийските региони на днешна България".

Facebook коментари