Неделя, 04 Юни 2023 г.

Втора детска площадка откриха в община Ситово

За втори пореден ден на 17.03.2023г. с тържествено разрязване на лента от кмета на Община Ситово - Сезгин Алиибрям и Ридван Кязим - председател на Общински съвет Ситово се извърши откриване на втората детска площадка изградена по проект "Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение в с.Добротица, с.Босна и с.Гарван, Община Ситово, област Силистра", финансиран по Административен договор № BG06RDNP001-19.159-0007-С01 от 10.09.2020г., на стойност 133 747.96 лв.

Проекта е реализиран след сключването на договор между Държавен Фонд Земеделие, Местна Инициативна Група "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа" и Община Ситово за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в с. Босна.

За тържественото отбелязване на събитието от кметството в с.Босна, самодейци от местното читалище и ученици от ОУ "Отец Паисий", с.Добротица, жители на селото, се погрижиха за доброто настроение на всички гости. Официалното събитие уважиха: Данка Милчева - изпълнителен директор на МИГ "Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа", кмета на Община Ситово - Сезгин Алиибрям, Ридван Кязим - председател на Общински съвет Ситово, Севджан Адем - зам. кмет на община Ситово, Денис Рюстем - кмет на с.Босна, Левент Басри - управител на "Аспид- 81" ЕООД, гр. Главиница, изпълнител по договора за изграждането на детската площадка и облагородяването около нея, Женя Георгиева - ръководител на проекта, гости и жители на селото. След тържествената част за всички присъстващи беше организирана почерпка от кмета на община Ситово - Сезгин Алиибрям.

Целта на проекта е да се подобри физическата среда, привлекателността, качеството на живот, безопасността на средата за обитаване и възможностите за социални контакти в с.Добротица, с.Босна и с.Гарван, Община Ситово чрез облагородяване на общински зелени площи и паркови пространства и превръщането им в привлекателно място за общуване, отдих и почивка. Изградената детска площадка в село Босна е оградена и има указателна табела за възрастова група 3 -12 год, като е предвидено и съоръжение за по-малките.

Монтирани са:
-Комбинирано детско съоръжение;
-Двойна люлка – махало;
-Детски тунел – влакче.

Около детската площадка и вляво от входа на парка са монтирани дървени пейки с облегалки, оформящи кътове за отдих. С такава цел е и монтирана шестоъгълна дървена беседка с пейки и маса. Около алеите и детската площадка са разположени три кошчета за отпадъци. Детската площадка и източната половина на парка е осветена с шест двойки осветителни тела тип "Сфера". За озеленяването на парка са засадени широколистни, иглолистни дървета, храсти и е извършено затревяване около алеите и изградената детска площадка. Около парка е монтирана нова прахово боядисана в зелено мрежа за допълнително обезопасяване на децата при посещаването им в парка.

Facebook коментари