Понеделник, 17 Юни 2024 г.

Партньори на местна гимназия от четири държави бяха на гости на кмета на Община Силистра

Професионалната гимназия по стопанско управление администрация и услуги "Атанас Буров" – Силистра работи по проект "Да учим в мир, да бъдем толерантни и съпричастни към околните" по програмата" Еразъм +", съобщиха от Община Силистра.

Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов и зам.-кметът "Хуманитарни дейности" г-жа Мария Недялкова, заедно с представителите на Местната комисия/ МКБППМН/ г-жа Елка Йорданова – психолог и г-жа Мария Харизанова- секретар на комисията, посрещнаха участниците в проекта.

Присъстваха партньори от четири държави: Полша, Румъния, Испания и Италия. В началото на срещата кметът представи културно- историческото наследство и забележителности на нашия древен град. В своеобразния втори панел по програмата председателят на Комисията, психологът и ръководителите на групите с ученици проведоха дискусия по превенция и за недопускане на противообществените прояви и агресия в училище.

До сега са реализирани дискусии по темата в Испания, Италия, Полша и Румъния. В Силистра в сряда е планирано посещение в ЖС "Екатерина Каравелова", организирани са за гостите и няколко екскурзии, за да се запознаят със забележителностите на града.

Всички гости получиха рекламни материали за Силистра.

Facebook коментари